Bizalmas minden, amit a terapeutának mondok?

A szakembereket kötik a szakma etikai szabályai. Az EAP (European Association for Psychotherapy) egyik fő etikai alapelve a titoktartás elve. Ez kimondja, hogy a szakemberek elsődleges kötelessége, hogy tiszteletben tartsák a pszichológiai munka során bármely személytől szerzett információk bizalmas kezelését. A szakemberek kötelesek ezeket az információkat a kliens beleegyezése nélkül senkinek nem kiadni, valamint kötelesek gondoskodni a klienssel kapcsolatos valamennyi információ biztonságos tárolásáról.