Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Mi vagyunk a Hedepy s.r.o., a korlátolt felelősségű társaság, (ID: 09206281, adószám: CZ09206281), melynek székhelye: V tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Prága, Csehország, e-mail: support@hedepy.hu, a C332559 számú iratszámon bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett cseh cégjegyzékbe („Hedepy” vagy „mi”). A www.hedepy.hu (“Webhely”) címen elérhető platformot üzemeltetjük. A Weboldalon keresztül a kliensek pszichológushoz foglalhatnak időpontot. A pszichológus használhatja a Weboldalt az kliensekkel való kapcsolattartásra. A látogatók felkereshetik a weboldalt és információt találhatnak a mentális egészség témakörében. Jelen Adatkezelési Tájékoztatót azért állítottuk össze, hogy mindenkit tájékoztassunk arról, hogyan dolgozzuk fel adataikat.

Összefoglalva, a jelen Adatkezelési tájékoztatóban:

 • Kliens az a személy, aki a Weboldalt pszichológusokkal való ülések lefoglalására és azokon való részvételre használja;
 • Pszichológus olyan vállalkozó, aki a Weboldalt azért használja, hogy kapcsolatba lépjen kliensekkel;
 • Látogató az a felhasználó, aki a Weboldalt böngészi.

Személyes adataikat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük, különös tekintettel a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről, valamint azok megosztásáról szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre, és az ilyen adatokra vonatkozó 95/46/EK irányelvre (általános adatvédelmi rendelet) ( “Rendelet“).

Miért kezeljük az Ön adatait adatkezelőként?

Mi vagyunk az Ön személyes adatainak adatkezelője, ami azt jelenti, hogy mi döntjük el a személyes adatok kezelésének céljait és módjait.

Személyes adatait az alábbiakban meghatározott célokra és az alábbiakban meghatározott adatkezelési időtartamra dolgozzuk fel.

Szeretnénk biztosítani Önt, hogy személyes adatainak feldolgozása során nem alkalmazunk a Hedepy részéről a Rendelet 22. cikke szerinti automatikus egyéni döntéshozatalt. Ez azokat a helyzeteket jelenti, amikor a személyes adatok kezelése kizárólag automatikusan (emberi beavatkozás nélkül) történik és jogi következményekkel jár az Ön számára, például automatikus információs rendszereken, webes programokon és egyéb szoftvereken keresztül.

 

A. Kliensek. Ha kliensként foglal és vesz részt a Platformon:

Az alábbi adatokat dolgozzuk fel:

 • Az Ön elérhetőségei: vezeték- és keresztnév, telefon és e-mail cím;
 • Fizetési és számlázási információk (amennyiben Ön fizeti a foglalkozást): a számlákon megjelenő személyes adatok, a fizetésekkel és azok állapotával kapcsolatos információk, a fizetés módjára vonatkozó információk;
 • Egyéb információk Önről: az általunk közösen kötött szerződéssel és az egymással folytatott kommunikációval kapcsolatos egyéb információk és személyes adatok;
 • Információk a pszichológusoknak adott visszajelzéseiről;
 • Információk a pszichológusok értékeléséről, ha megad;
 • A foglalási rendszerből származó információk – ülések időpontjai, azok lemondása, kliensek és pszichológusok közötti kommunikáció (kivéve magát a terápiás vagy konzultációs ülést vagy chat konzultációt), a Weboldalon keresztül elérhető önértékelési tesztek eredményei stb.;
 • Információ a munkáltatójáról, ha szolgáltatásainkat munkavállalói juttatásként veszi igénybe.

A félreértések elkerülése végett szeretnénk hangsúlyozni, hogy 

(a) Hedepy nem fér hozzá a videohívásokhoz Ön és terapeutája között, és semmilyen információt nem kap Önről a pszichológustól, csak megerősítést, hogy az ülés megvalósult / nem valósult meg (ezért kizárólag az Ön pszichológusa az ülés során megadott személyes adatok kezelője); és 

(b) a Hedepy nem fér hozzá az Ön fizetési kártyaadataihoz ha bármilyen összeget fizet a Weboldalon keresztül (az adminisztrátor a ComGate Payments a.s. vagy a Stripe, Inc.) – csak arról kapunk információt, hogy a fizetés megtörtént/nem történt meg.

Attól függően, hogy a szolgáltatásokat saját magának foglalja le, vagy munkavállalói juttatásként vesz igénybe, a Hedepy lehet a kínált szolgáltatások (konzultációk) szolgáltatója vagy megbízottja – bővebb információt a Weboldalon elérhető általános szerződési feltételekben talál. A személyes adatok feldolgozásával összefüggésben azonban a Hedepy és a pszichológus minden esetben független kezelője a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos személyes adatainak, csak regisztráljuk munkáltatóját (e-mail cím ellenőrzése céljából) és rögzítjük a befizetéseihez kapcsolódó bizonylatokat a számviteli nyilvántartásban.

Amint fentebb említettük, a Hedepy, mint személyes adatkezelő, nem kezeli a kliens érzékeny adatait, például az Ön egészségi állapotával vagy javasolt kezeléseivel, szexuális irányultságával kapcsolatos információkat. Az Ön, mint kliens és a szakember közötti kapcsolat bizalmas kapcsolat, és minden érzékeny információt csak a pszichológus dolgozhat fel, akit az Etikai kódex, valamint a szigorú szerződéses titoktartás kötelez. Abban az esetben, ha Ön és a szakember úgy döntenek, hogy rögzíti az ülést, cégünk nem fér hozzá, és nem is fog hozzáférni a felvételhez.

Adatait az alábbi táblázatban leírtak szerint dolgozzuk fel:

Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés céljaAz adatkezelés időtartamaFeldolgozott adatok
SZERZŐDÉS
Szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző tárgyalások
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
Szolgáltatásaink biztosítása, a pszichológussal való ülések lebonyolításaAz alábbiakban eltérő rendelkezés hiányában a foglalási rendszerben csak addig kezeljük az Ön adatait, amíg aktív kliensfiókkal rendelkezik. Személyes adatait az utolsó ülés után 3 évvel automatikusan töröljük. Ebben az esetben a fiókja törlődik. Természetesen az Ön kérésére a fiókot bármikor azonnal töröljükEbből a célból a következő fent meghatározott adatokat kezeljük: elérhetőségei; számlázási és fizetési adatok; információk a foglalási rendszerből; információkat a munkáltatójáról, ha szolgáltatásainkat munkavállalói juttatásként veszi igénybe
JOGI ELŐÍRÁSOK
Ez törvényi kötelezettségünk
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
Minden jogi kötelezettségünknek való megfelelés (pl. számviteli vagy adójogszabályok szerinti kötelezettségek)A vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásának idejére például egyes adóügyekkel kapcsolatos személyes adatokat 10 évig meg kell őrizni.Ebből a célból a következő fent meghatározott adatokat kezeljük: elérhetőségei; számlázási és fizetési adatok; egyéb információk
JOGOS ÉRDEK
Ez a mi jogos érdekünk GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
Szerződéses igények és jogi kötelezettségek érvényesítéseA jogi követeléseink védelméhez szükséges személyes adatait a törvényben meghatározott lehető leghosszabb elévülési időnek megfelelő ideig kezelhetjük.Ebből a célból a következő fent meghatározott adatokat kezeljük: elérhetőségei; számlázási és fizetési adatok; egyéb információk; információ a kommunikációnkkal és visszajelzéseinkkel kapcsolatban; a terapeuták értékelésével kapcsolatos információk, ha Ön megadja azokat; információk a foglalási rendszerből; információk a munkáltatójáról, ha szolgáltatásainkat munkavállalói juttatásként veszi igénybe; a weboldal látogatásával kapcsolatos információk
Szolgáltatásaink minőségének javítása, beleértve a szolgáltatásainkkal és pszichológusokkal kapcsolatos elégedettség felmérésétAdatait mindaddig kezeljük, amíg aktív ügyfélfiókkal rendelkezik. Személyes adatait az utolsó ülés után 3 évvel automatikusan töröljük. Ebben az esetben a fiókja törlődik.Ebből a célból a következő fent meghatározott adatokat kezeljük: elérhetőségei; egyéb információk; információ a kommunikációnkkal és visszajelzéseinkkel kapcsolatban; a pszichológusok értékelésével kapcsolatos információk, ha Ön megadja azokat; információk a foglalási rendszerből; információkat a munkáltatójáról, ha szolgáltatásainkat munkavállalói juttatásként veszi igénybe; a weboldal látogatásával kapcsolatos információkat
Direkt marketingHírleveleinket az utolsó ülés után 3 évig, vagy amíg Ön nem tiltakozik ez ellen, pl. a kereskedelmi kommunikációinkról való leiratkozássalEbből a célból az alábbi fent meghatározott adatokat kezeljük: elérhetőségek

B. Pszichológusok. Ha pszichológusként használod a Webhelyet:

Az alábbi adatokat dolgozzuk fel:

 • Az Ön elérhetőségei: vezeték- és keresztnév, telefonszám és e-mail cím;
 • Számlázási és banki adatok: a számlákon megjelenő személyes adatok, a beérkezett vagy kibocsátott fizetésekről szóló információk, a fizetési módra vonatkozó információk;
 • Az Ön végzettsége és tapasztalata: végzettségére és egyéb képzéseire vonatkozó személyes adatok, a gyakorlat időtartamára vonatkozó információk
 • Egyéb információk: az általunk közösen kötött szerződéssel és az egymással folytatott kommunikációval kapcsolatos egyéb információk és személyes adatok;
 • Információk a foglalási rendszerből – foglalkozások időpontja, ülések lemondása, kommunikáció a kliensek és a pszichológusok között (kivéve magát az ülést vagy chat konzultációt), stb.
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés céljaAz adatkezelés időtartamaFeldolgozott adatok
SZERZŐDÉS
Szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző tárgyalások
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
Szolgáltatásaink biztosítása, a pszichológussal való ülések lebonyolításaAmennyiben az alábbiakban másként nem jelezzük, ha Ön a Weboldalon aktív pszichológus, csak az együttműködési megállapodásunk időtartama alatt dolgozunk fel Önre vonatkozó adatokat.Ebből a célból a következő fent meghatározott adatokat kezeljük: elérhetőségei; számlázási és banki adatok; egyéb információk; információkat a foglalási rendszerből
JOGI ELŐÍRÁSOK
Ez törvényi kötelezettségünk
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
Minden jogi kötelezettségünknek való megfelelés (pl. számviteli vagy adójogszabályok szerinti kötelezettségek)A vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásának idejére például egyes adóügyekkel kapcsolatos személyes adatokat 10 évig meg kell őrizni.Ebből a célból a következő fent meghatározott adatokat kezeljük: elérhetőségei; számlázási és banki adatok; egyéb információk
JOGOS ÉRDEK
Ez a mi jogos érdekünk
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
Szerződéses igények és jogi kötelezettségek érvényesítéseA jogi követeléseink védelméhez szükséges személyes adatait a törvényben meghatározott lehető leghosszabb elévülési időnek megfelelő ideig kezelhetjük.Ebből a célból a következő fent meghatározott adatokat kezeljük: elérhetőségei; számlázási és banki adatok; a weboldal látogatásával kapcsolatos információk
JOGOS ÉRDEK
Ez a mi jogos érdekünk
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
Direkt marketingHírleveleinket az utolsó ülés után 3 évig, vagy amíg Ön nem tiltakozik ez ellen, pl. a kereskedelmi kommunikációinkról való leiratkozássalEbből a célból az alábbi fent meghatározott adatokat kezeljük: elérhetőségek

C. Látogatók. Ha regisztráció nélkül látogatja meg a weboldalt:

Az alábbi adatokat dolgozzuk fel:

Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés céljaAz adatkezelés időtartamaFeldolgozott adatok
BELEEGYEZÉS
Ön beleegyezését adja adatai feldolgozásához
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
Marketing információk (pl. hírlevél) küldése, ha Ön hozzájárul számunkra az adatok ilyen célú kezeléséhezHírleveleinket az utolsó ülés után 3 évig, vagy amíg Ön nem tiltakozik ez ellen, pl. a kereskedelmi kommunikációinkról való leiratkozássalEbből a célból az alábbi fent meghatározott adatokat kezeljük: elérhetőségek
VEGYES
További információt a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkban találhat
Cookie-k használata elemzés, statisztikák, reklámozás vagy akár a nyújtott szolgáltatások értékelése céljábólTovábbi információt a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkban találhatTovábbi információt a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkban találhat

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

A kliens és a terapeuta közötti biztonságos kapcsolat biztosítására a Twilio Inc. szolgáltatásait vesszük igénybe. Cégünk egy amerikai céget választott a magas rendszerbiztonsága és az adatvédelem terén nyújtott magas színvonala miatt, teljes mértékben megfelel a rendeletnek. A Twilio Inc. csatlakozott az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága és az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériuma által végrehajtott DPF programhoz. A programhoz való csatlakozásával a Twilio Inc. elfogadta a személyes adatok kezelésének a rendeletben foglalt szigorú feltételeit, és vállalta, hogy betartja azokat. Itt ellenőrizheti, hogy a Twilio Inc. csatlakozott-e a programhoz.

Továbbá az egyes foglalkozások kifizetését a ComGate Payments a.s. szervezi. és a Stripe, Inc., amelyek az Ön személyes adatait kezelők, és csak azt továbbítják cégünknek, hogy a fizetés megtörtént-e/nem sikerült-e. Fizetési adatait nem adják át nekünk.

A Hedepy tevékenységének részeként más jogalanyok is segítenek bennünket a személyes adatok kezelésében, különösen az IT-támogatás, a felhőtárhely-kezelés vagy a webtárhely-kezelés területén. Konkrétan a következő szervezetekkel működünk együtt:

 • A Google Ireland Ltd., amely az Ön Google Fiókjának üzemeltetője, amelyet a Webhelyre való regisztrációhoz is használhat, a Google a cookie-k feldolgozását is segíti. Itt találhat további információt arról, hogy a Google hogyan dolgozza fel személyes adatait.
 • Meta Platforms Inc., amely a Facebook közösségi hálózatot üzemelteti, és amelyen keresztül Ön is regisztrálhat a Weboldalra. A Meta Platforms a cookie-k feldolgozásában is segít A Meta Platformok személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos információk itt találhatók.
 • Formagrid Inc., amelynek bejegyzett székhelye: 799 Market St Fl 8 San Francisco, CA 94103, az Amerikai Egyesült Államok, amely az általunk a munkafolyamat javítására használt Airtable platformokat üzemelteti;
 • TYPEFORM SL, székhelye: C/Can Rabia 3-5, 4th floor, 08017 – Barcelona, Spanyolország, amely az általunk adatkezeléshez használt Typeform platformot futtatja;
 • Freshworks Inc., bejegyzett székhelye: San Mateo, 2950 S Delaware St Suite 201, az Amerikai Egyesült Államok, amely az általunk ügyfélszolgálatunk fejlesztésére használt Freshdesk platformot üzemelteti;
 • airSlate Inc., székhelye: 2901 West Coast Highway Newport Beach, CA 92663, Amerikai Egyesült Államok, amely a SignNow platformot üzemelteti dokumentumok online aláírására;
 • Celonis, Inc., amelynek bejegyzett székhelye a One World Trade Center 87th Floor New York, NY 10007, az Amerikai Egyesült Államok, és amely a make platformot üzemelteti, amellyel lépést tarthatunk feladatainkkal és munkafolyamatainkkal;
 • SendPulse Inc., bejegyzett székhelye: 119 W 24th St Fl 4, New York City, New York, 10011, Amerikai Egyesült Államok, és Mailgun Technologies Inc, 12 E Pecan St.#1135 San Antonio Texas 78205, Amerikai Egyesült Államok, amelyek segítenek hírleveleink küldésében;
 • DigitalOcean Holdings, Inc., bejegyzett székhelye: 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013, az Amerikai Egyesült Államok, amely felhőmegoldást biztosít számunkra;
 • ABRA Software a.s., székhelye: Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Csehország, amely vállalati erőforrás-tervezési (ERP) rendszereket biztosít számunkra;
 • UnicornsLab s.r.o., amelynek székhelye: Skřivanova 334/4, Ponava, 602 00 Brno, Csehország, amely online kampányainkat kezeli;
 • Az LCG New Media s.r.o., székhelye Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8, Csehország, amely marketingtevékenységeinket segíti.

Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg az adatvédelmi szabályzattal, mielőtt először csatlakozik egy üléshez.

Ha munkáltatója teszi lehetővé a Hedepy használatát, szeretnénk biztosítani arról, hogy semmilyen személyes adatát nem adjuk át munkáltatójának, csak összesített adatokat adunk át az ülések teljes számáról és az igényelt foglalkozások összértékéről.

Természetesen az Ön pszichológusa is hozzáfér az Ön személyes adataihoz, és ő az Ön adatainak kizárólagos kezelője.

 

Hogyan védjük a személyes adatait?

Cégünk nagy hangsúlyt fektet a konzultációk titkosságára és az Ön adatainak biztonságára. Magas szintű biztonsági követelményeket fogadtunk el a rendszerekre és az együttműködőkre vonatkozóan. A főbbek a következők:

 • Magas szintű követelmények a pszichológusokkal és professzionalizmusukkal szemben, ideértve a pszichológusokkal kötött szerződésünkben az Önre vonatkozó információk biztosítására vonatkozó követelményeket;
 • Szervezeti és technikai intézkedések a foglalási rendszer és a videokonferencia biztosítására, mint például a mi ellenőrzésünk, anonimizálás, csak engedélyezett hozzáférés, szerverbiztonság, megfigyelés, SLA-k;
 • A kezelt adatok és az adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek minimalizálása;
 • A foglalási rendszerhez hozzáféréssel rendelkező összes személy bizalmas adatkezelése.

Mik az Ön jogai?

Panaszjog: Ha úgy gondolja, hogy minden erőfeszítésünk ellenére megsértjük az adatvédelmi jogszabályokat, lehetősége van kapcsolatba lépni a Cseh Személyes Adatvédelmi Hivatallal, www.uoou.cz, tel. +420 234 665 111, Pplk. Sochora 27, Praha 7, irányítószám 170 00, Csehország.

Ezenkívül az alábbi jogokkal rendelkezik:

 

 1. Mindenekelőtt Önnek joga van a tájékoztatáshoz: megkérdezheti tőlünk, hogy kezelünk-e személyes adatokat, és ha igen, milyen személyes adatokat, és bármit, ami az Ön személyes adataival kapcsolatos, amire fent már nem válaszol.
 2. Javítási/kiegészítési jog: Ha e-mail címe, telefonszáma vagy neve megváltozott, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen, és szívesen javítjuk vagy kiegészítjük elérhetőségeit.
 3. Tiltakozás az adatkezelés ellen: Ha úgy gondolja, hogy személyes adatait megsértve kezeljük az Ön személyes adatai védelmét és a személyes adatok védelmének jogszabályi feltételeit, kérhet magyarázatot, kérheti a helyzet megszüntetését, különösen kérheti a személyes adatok zárolása vagy a személyes adatok selejtezése.
 4. Átvitel joga: kérhet tőlünk, és mi elektronikus formában kivonatot küldünk Önnek személyes adatairól.
 5. Törlési jog: Személyes adatainak törlését bármikor kérheti. Szívesen állunk rendelkezésére, ha a további feldolgozásnak nincs jogi oka, például a számviteli törvény miatti kifizetésekkel kapcsolatos tájékoztatás.

 

És hol gyakorolhatom a jogaimat?

Örömmel felvesszük Önnel a kapcsolatot, és igyekszünk a lehető leggyorsabban megoldani panaszait, kéréseit vagy problémáit. Felveheti velünk a kapcsolatot a support@hedepy.hu címen, vagy a fejlécben feltüntetett címünkön. Elérhetőek vagyunk a + 36 20 125 1080-as telefonszámon és a https://hedepy.hu/ online chaten is.

Jelen adatvédelmi szabályzat 2024. január 1-jén lép hatályba.

Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához

Köszönjük az érdeklődését hírleveleink iránt. Az Ön hozzájárulására van szükségünk ahhoz, hogy hírleveleinket küldhessük Önnek.

 

Ki fogja feldolgozni az Ön személyes adatait?

Mi, Hedepy s.r.o., székhelyünk: V Tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Prága 6, Csehország, azonosítószám: 092 06 281, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, a C 332559-es ügyiratszámon, kezeli az Ön személyes adatait. Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, kérjük, küldjön nekünk e-mailt a support@hedepy.hu címre bármikor.

 

Mikor lépünk kapcsolatba Önnel? Mit írunk Önnek és miért?

Abban az esetben, ha hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez és hírleveleink elküldéséhez (kereskedelmi kommunikáció), hírleveleinket e-mailben küldjük meg Önnek. Ebből a célból szükségünk van az Ön e-mail címére, amelyet ezennel megad nekünk, és egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait jelen szabályok és Adatvédelmi szabályzatunk szerint kezeljük.

E-mail címét 3 éven keresztül használjuk hírleveleink kiküldésére, kivéve, ha korábban leiratkozik, vagy hozzájárulását más módon (pl. e-mailben) visszavonja.

 

Mi van, ha többet nem akar hallani rólunk?

A hírlevelekről bármikor egyszerűen leiratkozhat kapcsolatfelvételi címünkre küldött e-mailben, vagy az általunk küldött hírlevélben található hivatkozásra kattintva. E-mail címét töröljük kapcsolati adatbázisunkból. Ha azonban személyes adatait más adatbázisban tároljuk (például ha Ön platformunk felhasználója), akkor ezeket a személyes adatokat megőrizhetjük. Az általunk kezelt személyes adatokat az Ön hozzájárulásától eltérő jogcímen (például jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében) őrizhetjük meg. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatai kezelésének jogszerűségét.

 

Ki segít nekünk az Ön adatainak kezelésében?

Hírleveleink küldésében a következő személyek és jogi személyek segítenek bennünket:

 • SendPulse Inc., székhelye: 119 W 24th St Fl 4, New York City, New York, 10011, Amerikai Egyesült Államok.
 • Mailgun Technologies Inc, székhelye: 12 E Pecan St. #1135 San Antonio Texas 78205, Amerikai Egyesült Államok.

 

Milyen jogai vannak?

Panaszjog: Ha úgy gondolja, hogy minden erőfeszítésünk ellenére megsértjük az adatvédelmi jogszabályokat, lehetősége van kapcsolatba lépni a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósággal, www.naih.hu, tel. +36 1 391 1400, 1363 Budapest, Pf.: 9.

Ezenkívül az alábbi jogokkal rendelkezik:

 1. Mindenekelőtt Önnek joga van a tájékoztatáshoz: megkérdezheti tőlünk, hogy kezelünk-e személyes adatokat, és ha igen, milyen személyes adatokat, és bármit, ami az Ön személyes adataival kapcsolatos, amire fent már nem válaszol.
 2. Javítási/kiegészítési jog: Ha e-mail címe, telefonszáma vagy neve megváltozott, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen, és szívesen javítjuk vagy kiegészítjük elérhetőségeit.
 3. Tiltakozás az adatkezelés ellen: Ha úgy gondolja, hogy személyes adatait megsértve kezeljük az Ön személyes adatai védelmét és a személyes adatok védelmének jogszabályi feltételeit, kérhet magyarázatot, kérheti a helyzet megszüntetését, különösen kérheti a személyes adatok zárolása vagy a személyes adatok selejtezése.
 4. Átvitel joga: kérhet tőlünk, és mi elektronikus formában kivonatot küldünk Önnek személyes adatairól.
 5. Törlési jog: Személyes adatainak törlését bármikor kérheti. Szívesen állunk rendelkezésére, ha a további feldolgozásnak nincs jogi oka, például a számviteli törvény miatti kifizetésekkel kapcsolatos tájékoztatás.

 

És hol gyakorolhatja a jogait?

Örömmel felvesszük Önnel a kapcsolatot, és igyekszünk a lehető leggyorsabban megoldani panaszait, kéréseit vagy problémáit. Felveheti velünk a kapcsolatot a support@hedepy.hu címen, vagy a fejlécben feltüntetett címünkön. Elérhetőek vagyunk a + 36 20 125 1080-as telefonszámon és a https://hedepy.hu/ online chaten is.