Felhasználási feltételek

Érvényes 2024. február 17-től

A Hedepy Platform általános szerződési feltételei – Konzultációs és terápiás szolgáltatások

A Hedepy s.r.o., székhelye: V tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Prága 6, Csehország, azonosítószám: 092 06 281, bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett cégjegyzékbe a C 332559 számon (“Üzemeltető” vagy “Mi”) a www.hedepy.cz oldalon elérhető internetes platform és Hedepy mobilapplikáció (együttesen “Platform“) üzemeltetője.

Ezek a mi szerződési feltételeink (a “Általános Szerződési Feltételek”), és javasoljuk, hogy teljes terjedelmében olvassa el ezeket. Ha nem akarná, szeretnénk kiemelni néhány, az Általános Szerződési Feltételekből fakadó jogot vagy kötelezettséget, amelyeket fontosnak tartunk külön megemlíteni, vagy amelyek meglepőnek tekinthetők az Ön számára.

 • Felhívjuk figyelmét, hogy általában nem mi vagyunk az Ülések szolgáltatói; a foglalkozásokat közvetlenül a Szakember biztosítja Önnek. Ha azonban Ön munkáltatója vagy üzleti partnere jutalmaként vesz részt a foglalkozáson, abban az esetben mi magunk biztosítjuk Önnek a foglalkozást.
 • Az Általános Szerződési Feltételekre és kapcsolatunkra a cseh jog az irányadó, még akkor is, ha az tartalmaz nemzetközi (külföldi) elemet. Ez a rendelkezés azonban nem érinti a helyi hatályos fogyasztói jogokat.
 • Az Általános Szerződési Feltételek szövegét bármikor egyoldalúan módosíthatjuk vagy módosíthatjuk. Az Általános Szerződési Feltételek új szövege a Platformon való közzétételétől számított 15. napon lép hatályba. A változásról e-mailben, a Platformon keresztül, valamint a Fiókjába való bejelentkezéskor értesítjük. Ha nem ért egyet az Általános Szerződési Feltételek új szövegével, azonnali hatállyal e-mailben felmondhatja a Szerződést. Ez a Feltételek korábbi szövegének érvényességi ideje alatt keletkezett jogok és kötelezettségek sérelme nélkül történik. Ebben az esetben a Szerződés a bejelentett változás hatálybalépését megelőző napon megszűnik. Amennyiben Ön nem él a Szerződés felmondási jogával, az ÁSzF új szövege elfogadottnak tekintendő.
 • Az egészségügyi vagy orvosi szolgáltatások nyújtása nem része a Szolgáltatásoknak vagy az üléseknek.
 • Az ülést legkésőbb 24 órával annak időpontja és dátuma előtt lemondhatja. Ha az időpont előtt 24 óránál később mondja le, az Ülésért már kifizetett árat nem térítjük vissza.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy ha téves vagy hiányos adatokat vagy információkat ad meg számunkra a Fiók Platformon történő regisztrációja vagy az Ülés lefoglalása során, nem vállalunk felelősséget az ebből eredő károkért. Felhívjuk figyelmét, hogy nem vállalunk felelősséget a Szakember által tartott ülésekért és az általa közzétett tartalomért. A Szakember közvetlenül és teljes mértékben felelős minden olyan kárért, amelyet az Ülés vagy az általa nyújtott információ okoz. Azonban mindig Ön felelős a saját tetteiért az Ülés előtt, alatt és után. Továbbá nem vállalunk felelősséget a Platform helytelen használatából eredő károkért, illetve a Platform használatából eredő károkért, illetve a Platform elérhetőségének korlátozásáért vagy megszakításáért.
 • Ön tudomásul veszi, hogy jogosultak vagyunk saját belátásunk szerint ideiglenesen vagy teljesen letiltani a Fiók használatát, és letiltani a Fiókot az Ülések lefoglalásában is, ha megszegi a Szerződésből (ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is) vállalt kötelezettségeit, vagy a Platform használatával összefüggésben, vagy megsérti a hatályos jogszabályokat és általánosan kötelező érvényű jogszabályokat, a jogsértés súlyosságától függően, vagy ha az üléseket minden konkrét indok nélkül folyamatosan lemondja, átütemeli.
 • Fogyasztóként általánosságban joga van az online szerződéskötéstől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni az online kötött szerződéstől. Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek nincs joga elállni a Szerződéstől, ha már teljes mértékben biztosítottuk Önnek a szerződés szerinti Szolgáltatásokat. Ez azt jelenti, hogy miután megkötöttük Önnel a Szerződést és biztosítottuk Önnek a szolgáltatásokat, Ön nem jogosult elállni a Szerződéstől. Ha nem ért egyet ezzel az eljárással, a 14 napos elállási határidő lejártáig nem nyújtjuk Önnek a szerződés szerinti Szolgáltatásokat. Ez vonatkozik a Platformon keresztüli utalványvásárlásra is.

1. Kik vagyunk mi, mi a Hedepy Platform célja, és mire szolgálnak ezek a Felhasználási Feltételek?

A Platform tartalma

 • a nagyközönség számára a pszichoterápiára és a tanácsadásra összpontosító tájékoztatás;
 • felület online konzultációk biztosításához, különösen a terápia, konzultáció és coaching területén.

A Platformon keresztül szolgáltatásainkat a Platformra vonatkozó szolgáltatási és használati szerződés (a „Szerződés”) alapján nyújtjuk, amely a Platformhoz való hozzáférés biztosítását, fiók létrehozását, fiókok kezelését, a Platform használatának lehetővé tételét és egyéb, a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírt egyéb szolgáltatásokat (a „Szolgáltatások”) foglalja magában.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (“ÁSzF”) arra a Szerződésre vonatkoznak, amelyet mi, mint a Platform üzemeltetői minden olyan Platform-felhasználóval kötünk, aki a Platformon keresztül üléseket foglal le és azokon vesz részt (az „Kliens” vagy „Ön”) (a Kliens és az Üzemeltető együttesen „Felek”). Jelen ÁSzF szabályozza a Szerződéssel kapcsolatban vagy annak alapján felmerülő kölcsönös jogainkat és kötelezettségeinket. Jelen ÁSzF a Szerződés szerves részét képezi. A Szerződést a jelen ÁSzF által szabályozottaktól eltérő feltételekkel is elfogadhatjuk, ebben az esetben a Szerződésben foglaltak az irányadók.

Ha használni kívánja a Platformot és előfizet egy ülésre, el kell fogadnia a jelen ÁSzF-et, el kell olvasnia az Adatvédelmi szabályzatot, és szerződést kell kötnie velünk.

A Szerződésre és az ÁSzF-re a cseh jog, különösen a Polgári Törvénykönyv 89/2012. sz. törvény, módosításai az irányadók. Ha a Szerződés (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is) által létesített kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a megállapodás a cseh jog hatálya alá tartozik. Ez a rendelkezés azonban nem érinti az alkalmazandó fogyasztói jogokat.

Az Általános Szerződési Feltételek szövegét bármikor egyoldalúan módosíthatjuk vagy kiegészíthetjük. A ÁSzF új változata a Platformon való közzétételének 15. napján lép hatályba. Az ilyen változásokról tájékoztató e-mailben, a Platformon, vagy Fiókba való bejelentkezéskor értesítjük. Ha nem ért egyet az ÁSzF új szövegével, azonnali hatállyal e-mailben felmondhatja a Szerződést. Ez nem érinti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek az ÁSzF előző változatának hatálybalépése alatt keletkeztek. Ebben az esetben a Szerződés a bejelentett változás hatálybalépését megelőző napon megszűnik. Ha Ön nem él a Szerződés felmondási jogával, úgy a Feltételek új változata elfogadottnak tekintendő.

Ha kapcsolatba kell lépnie velünk, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Hedepy s.r.o.

V Tišině 474/3

160 00 Praha 6

e-mail: support@hedepy.hu

tel.: +36 30 125 1080

A lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Mivel „közvetítő szolgáltató” vagyunk, és mi működtetjük az „online platformot”, meg kell felelnünk a digitális szolgáltatások egységes piacáról szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2065/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 2000/31/EK módosító irányelvnek (digitális szolgáltatásokról szóló törvény, a továbbiakban: DSA). Jelen Általános Szerződési Feltételek meghatározzák a szükséges információkat jogainkról, illetve az Ön DSA-ból eredő jogait és kötelezettségeit a Platformon megjelenő esetleges illegális tartalom tekintetében.

A kapcsolatfelvételi e-mail cím a support@hedep.hu, és ez egyben az Ön és az állami hatóságok kijelölt kapcsolattartója is a DSA-val kapcsolatos ügyekben; lehetséges cseh, angol és magyar nyelven kommunikálni velünk.

2. Kinek szól a Platform?

A platform a nagyközönség számára készült, hogy felhívja a figyelmet a pszichoterápia és a mentális egészség témájára. Ezen kívül lehetőség van a Platformon keresztül időpontot (“Ülés”) egyeztetni egy terápiával, coachinggal vagy tanácsadással foglalkozó szakemberrel (“Szakember”).

3. Egészségügyi szolgáltatásokat nyújtunk?

Nem nyújtunk egészségügyi szolgáltatásokat. Az egészségügyi szolgáltatásokról szóló 372/2011. sz. törvény értelmében vett egészségügyi szolgáltatásokat a Platformon keresztül nem nyújtunk, illetve nem közvetítünk. Egészségügyi szolgáltatások közvetítése vagy nyújtása nem célja és nem szándéka sem az Üzemeltetőnek, sem a Szakembereknek, sem a Platformnak.

Az Ülés lefoglalásával Ön önként és saját kérésére lép kapcsolatba a Szakemberrel. Ön tudomásul veszi, hogy ez a kapcsolatfelvétel és az ülésen belüli kommunikáció nem része az egészségügyi ellátásnak, és a Szakember nem vállal felelősséget az Ön egészségéért.

Ha Ön a Szakembertől az Ülés során azt az ajánlást kapja, hogy forduljon orvoshoz, más szakemberhez, köteles ezeket az ajánlásokat megfontolni és a következő lépéseiben figyelembe venni. Sem az Üzemeltető, sem a Szakember nem visel semmilyen felelősséget az Ön Ülés előtti, alatti vagy utáni tetteiért. Ön mindig felelős minden döntéséért és cselekedetéért.

4. Hogyan jön létre a Szerződés és miért kell Fiókot nyitni?

A Szerződést közösen kötjük meg az Ön felhasználói fiókjának (“Fiók”) a Platformon történő regisztrációjával. A Szerződés a Fiók regisztrációjának elfogadásáról szóló értesítés kézbesítésével lép hatályba, amelyet a regisztráció részeként megadott e-mail címére küldünk.

Ön tudomásul veszi, hogy nem vagyunk kötelesek a Szerződést megkötni (a Fiók regisztrációját saját belátásunk szerint megtagadhatjuk), különösen olyan személyekkel, akik korábban megszegték a Szerződést (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket), vagy az általánosan kötelező érvényű jogszabályokat megszegve jártak el.

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és annak megerősítésével, hogy elolvasta az Adatvédelmi Szabályzatot, Ön kifejezi hozzájárulását a Szerződés megkötéséhez, amelynek értelmében lehetővé tesszük Önnek a Platform használatát és a Szolgáltatásaink igénybevételét. Ezért a Platform használata az Ülés megrendelése céljából csak a Fiók regisztrációja után lehetséges, amelyen keresztül Ön meglátogathatja a Szakemberek profiljait (“Profil“), egyéni időpontokat foglalhat le az Ülésekre, és igénybe veheti egyéb Szolgáltatásainkat.

Tájékoztatjuk, hogy nem moderálunk semmilyen tartalmat, amelyet a Platformon tesz közzé, mivel az ilyen tartalmak hatóköre a profiljában szereplő információkra és személyes adatokra korlátozódik, mint például az Ön vezeték- és vezetékneve, elérhetőségei és a lefoglalt vagy már megvalósult ülések.

5. Hogyan regisztrálhatok a Platformra és hozhatok létre fiókot?

A Fiók regisztrációja a Platformon keresztül történik, ahol Ön megadja a szükséges adatokat, elfogadja, hogy megismerte az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot, és ezáltal beleegyezik a Szerződés megkötésébe.

A Fiók regisztrációjakor Ön csak az e-mail címét és egy jelszót köteles megadni, feltéve, hogy ezeket az adatokat a Fiókjába való bejelentkezésre használja, amelyen keresztül lehetőség nyílik az Ülések megrendelésére és a hozzájuk való csatlakozásra. A regisztráció során megadható egyéb adatok megadása nem kötelező, azonban ha ezeket kitölti, akkor a valóságnak megfelelő adatokat kell megadnia, és ha a használat során megváltoztatja azokat, a változásról indokolatlan késedelem nélkül értesítenie kell minket.

Nem vállalunk felelősséget Önnel szemben semmilyen kárért, amely a Platformon történő regisztráció során valótlan vagy helytelen adatok megadása miatt érheti. Nem ellenőrizzük az Ön által megadott adatok pontosságát és valódiságát.

A Fiók létrehozásához és a Szolgáltatások használatához, valamint az Ülésekre való bejelentkezéshez 18. életévét be kell töltenie; ebben az esetben a törvényes képviselője hozzájárulása nélkül is létrehozhatja azt. Ha Ön 18 év alatti, akkor Ön kijelenti, hogy rendelkezik törvényes képviselője beleegyezésével, vagy hogy Ön kellően érett értelmileg ahhoz, hogy a Szerződés és a Szolgáltatások nyújtásának minden kockázatát és feltételét saját maga mérlegelje. Ha bizonytalan, mindig konzultáljon törvényes képviselőjével, és kérje az ő beleegyezését.

Az Ön kizárólagos felelőssége a regisztráció során megadott bejelentkezési név, jelszó és/vagy egyéb bejelentkezési kódok használata. Nem vállalunk felelősséget a bejelentkezési adatok harmadik fél általi felfedése, ellopása vagy visszaélése esetén keletkező károkért, és ha ez a helyzet áll fenn, Ön köteles a bejelentkezési adatokat azonnal megváltoztatni és erről haladéktalanul tájékoztatni minket. Kérjük, hogy ne ossza meg és ne adja ki fiókja bejelentkezési adatait senkinek. Minden Kliens csak egy Fiókkal rendelkezhet a Platformon, és nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a Fiók használatát.

Ön jogosult arra, hogy bármikor kérje tőlünk Fiókja törlését. A kérésének a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül eleget teszünk. A Fiók megszüntetésére irányuló kérelmet írásban küldje el nekünk a székhelyünk címére vagy elektronikusan a support@hedepy.hu e-mail címre.

Ön tudomásul veszi, hogy saját belátásunk szerint jogosultak vagyunk a Fiók használatát ideiglenesen vagy teljesen letiltani, abban az esetben, ha Ön megszegi a Szerződésből (beleértve a Felhasználási feltételeket) eredő kötelezettségeit, vagy a Platform használatával kapcsolatban – a jogsértés súlyosságától függően – általánosan kötelező érvényű jogi előírásokat sért.

6. Mi a Szolgáltatásaink tartalma?

A Szerződés alapján vállaljuk, hogy a vonatkozó Fiók funkciói által megengedett mértékben nyújtunk Önnek Szolgáltatásokat, ezért lehetővé tesszük, hogy a Platformot használja az Ön által kiválasztott Szakemberrel történő ülések megszervezésére, a Fiókjának kezelésére, és szükség esetén egyéb olyan szolgáltatások igénybevételére, amelyeket a Platform a Fiókon keresztül lehetővé tesz az Ön számára.

Ön tudomásul veszi, hogy nem vagyunk tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató. Az üléseket Szakemberek biztosítják, akikkel Ön külön szerződést köt a tanácsadási szolgáltatások nyújtására (“Szerződés a Szakemberrel”). A Szakemberrel kötött szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek 9. cikkében meghatározott feltételek vonatkoznak.

Ön tudomásul veszi, hogy egy Ülés lefoglalása a Platformon keresztül nem hoz létre semmilyen szerződéses kapcsolatot köztünk és Ön között. Az Ülés megrendeléséből eredő valamennyi szerződéses kapcsolat az adott Szakember és Ön között jön létre.

Ha Ön szándékosan vagy nem szándékosan megszegi a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségeit velünk vagy a Szakemberrel szemben, akkor Ön felelős az okozott kárért, és vállalja, hogy megtéríti nekünk mindazokat a költségeket, amelyeket az Ön jogsértő magatartása miatt bekövetkezett káros állapot orvoslása érdekében kellett viselnünk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Platform tartalma, beleértve a Profilokat is, kizárólag tájékoztató jellegű, és nem minősül a leírt vagy ábrázolt termékek, szolgáltatások, eljárások, kezelések, gyártók, szolgáltatók, márkák vagy ötletek reklámozásának vagy jóváhagyásának.

Ön tudomásul veszi, hogy a Platform vagy a Fiók nem feltétlenül áll rendelkezésre éjjel-nappal, különös tekintettel a mi hardver- és szoftverberendezéseink szükséges karbantartására, illetve a számunkra a Platform vagy más kapcsolódó szolgáltatások működtetését biztosító harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartására, vis maior, harmadik fél fellépése vagy áramellátási vagy kapcsolati hiba miatt. A Platform esetleges kieséseiről Önt lehetőség szerint a Platformon vagy a Fiókján keresztül értesítjük.

7. Hogyan lehet Ülést lefoglalni és hogyan zajlik?

A Platformon keresztül lefoglalhatja a kiválasztott Szakember időpontját a Profilján keresztül, ahol az egyes Szakemberek szabad időpontokat írnak ki.

Amikor Szakembert keres, a pszichológusok profiljait az alapértelmezett „ajánlott” rangsor szerint rangsoroljuk. Választhat más módokat is a pszichológusok és profiljaik rangsorolására, például tapasztalatuk, vélemények száma és az ülés minimális vagy maximális díja. További módok is hozzáadhatók. A következő kritériumok a döntőek az ajánlott rangsorban elfoglalt pozíció szempontjából: a pszichológus által a Platformon keresztül biztosított Ülések száma, a jelenleg lefoglalható Ülések száma, a szakember által lemondott foglalkozások száma, valamint a szakember által a Platformon keresztül biztosított Ülések száma és átlaga, visszajelzések. Mindezek a kritériumok azonos értékűek és egyenlőek egymással szemben.

Ön az adott Szakember profilján elérhető ajánlat alapján foglalhatja le az Ülés időpontját. A foglaláson belül kitölti a szükséges adatokat és szükség esetén a megbízás specifikációit. A Szakember Profilján történő megrendeléssel Ön beleegyezését adja a Szakemberrel való szerződéskötéshez.           

Ezt követően Ön kifizeti az Ülés árát a Szakember profilján megadott összegben. Az ár kifizetésének módjáról bővebben a jelen Általános Szerződési Feltételek 10. cikkében olvashat.

Miután kifizette az ülés árát, e-mailben visszaigazolást küldünk Önnek a foglalásról. A foglalás visszaigazolásával a Szakember vállalja, hogy biztosítja Önnek az Ülést, és egy Szakemberrel kötött szerződés jön létre Ön és a Szakember között.

Közvetlenül azután, hogy Ön egy adott időpontra és napra egy adott Szakemberrel megrendeli az Ülést, és kifizeti az Ülés árát, e-mailben visszaigazolást küldünk Önnek az Ülés időpontjáról, valamint az Ülés időpontja előtt egy linket is küldünk Önnek, amelyen keresztül felveheti a kapcsolatot a Szakemberrel. 

Maga az ülés on-line történik a Twilio Inc. alkalmazásán keresztül, amely közvetlenül a Platformról érhető el. Ön saját preferenciái szerint választhatja ki, hogy az Ülés csak szöveges, hang- vagy audio-videó formában zajlik.

Az Ülés időtartama minden egyes konzultációs ajánlatnál meg van határozva. Az ülések legalább 24 órával előre megrendelhetők. A Kliens és a Szakember az ülés során megállapodhatnak a következő ülések számáról és azok rendszerességéről, feltéve, hogy ezt a megállapodást ezután a következő ülések megrendelésével lehet végrehajtani a számláról a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírt eljárásnak megfelelően.

A Szakember a Konzultáció megkezdése után 20 percig vár a videohívásában. Ha Ön későn jelentkezik be, a Konzultáció ideje nem hosszabbodik meg a késéssel. Ha 20 percen belül egyáltalán nem jelentkezik be a Konzultációs videohívásra, a Szakember lezárhatja a videohívást, és befejezettnek tekinti, ezért a Konzultáció árát nem térítjük vissza.

A megrendelt Ülést legkésőbb 24 órával az időpont előtt lemondhatja. Az Ülést a Fiókján keresztül is lemondhatja, ebben az esetben az Ülésért kifizetett összeget visszatérítjük Önnek arra a számlára, amelyről azt kifizette, vagy az előre kifizetett Ülések eredeti számát megújítjuk. Ha az Ülést Voucherrel fizette ki, a lemondási kérelmet elektronikusan kell benyújtani a support@hedepy.hu e-mail címre, és ebben az esetben Ön választhat egy másik időpontot az Ülésre – ez az eljárás csak a Voucher érvényességi idejére alkalmazható. Meghatározott esetekben, ha a Szakember beleegyezik, lehetséges, hogy egy Ülést az időpontja előtt 24 órán belül átütemezzünk. Nem tudjuk azonban garantálni, hogy ilyen átütemezés lehetséges

Amennyiben Ön nem vesz részt a megbeszélt ülésen, vagy a fent leírt eljárásnak nem megfelelően mondja le azt, az ülésért befizetett összeg, illetve az ülés foglalásakor az ülés kifizetésére használt Voucher összege a tervezett ülés egyösszegű kompenzációjaként a Szakember és a Platform javára elveszik. 

Abban az esetben, ha a Szakember lemondja az Ülést, vagy az Ülés a Szakember vagy a Platform részéről felmerült okból nem kerül megtartásra, és egyúttal nem állapodunk meg Önnel másként, akkor Ön az Ülés árát visszakapja azáltal, hogy a pénzt visszautaljuk arra a bankszámlára, amelyről az Ülés megrendelése kifizetésre került, vagy az előre kifizetett Ülések eredeti száma megújításra kerül. Amennyiben a megrendelést utalvánnyal fizette ki, lehetőség van arra, hogy ugyanazt az utalványt, amelyet a lemondott Üléshez használt, felhasználja egy új, azonos értékű Ülés megrendeléséhez. A Szakember megkérheti Önt a foglalkozás átütemezésére is, azonban Ön nem köteles ilyen átütemezést elfogadni.

8. Mire szolgálnak az Utalványok?

A Platformon keresztül Ön is megrendelheti az Ön által választott összegű konzultációra szóló utalványunkat (“Utalvány“). Az Utalvány megrendelésére és kifizetésére az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, hasonlóan az ülés időpontjának lefoglalásához. Az utalvány megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés alapján Önt ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, mint a jelen ÁSZF szerinti szerződés esetén, különös tekintettel a fogyasztói jogokra.

9. Hogyan működik a tagsági előfizetés?

A foglalkozások egy havi tagság (“Előfizetés”) részeként is biztosíthatók. Az Előfizetés részeként Ön a Fiókjában beállíthat egy havi ütemtervet az aktuális Szakember számára minden hónapban előre kifizetett kiválasztott ülések száma alapján (“Előre kifizetett ülések”). Az Előfizetés mindig előre fizetendő minden egyes következő naptári hónapra, a megadott hitelkártyáról történő automatikus fizetés alapján. Az Előfizetés befizetéséről szóló visszaigazolást a Fiókjában megadott e-mail címére küldjük.  

Az Előfizetés kifizetését követően a kiválasztott számú rendelkezésre álló Előre Fizetett Ülések hozzáadásra kerülnek az Ön Fiókjához, és az Ülések foglalásának részeként beválthatók. Az egyes naptári hónapokban rendelkezésre álló, fel nem használt előre fizetett ülések az Előfizetés időtartama alatt átvihetők a következő hónapra. 

Az Előfizetés bármikor megszüntethető a Fiók beállításain belül, a következő naptári hónapra vonatkozóan, amelyre még nem számolták fel az Előfizetést. Abban az esetben, ha az Előfizetés lejártakor még vannak igénybe nem vett Előre kifizetett konzultációs ülései, az ilyen Előre kifizetett konzultációs ülésekért cserébe egyszeri, szabványos utalványokat küldünk a Fiókjában megadott e-mail címére. Ezen utalványok érvényessége a kiállításuk napjától számított 1 év. Ezen időszak után ezek az Utalványok elvesznek a Kliens számára. 

Az aktuális Előfizetés teljes időtartama alatt az Előfizetés ára és az Előfizetésben szereplő előre fizetett Ülések száma az aktuális Előfizetés első hónapjában érvényes, a kiválasztott Szakembernél tartott Ülés árának felel meg. A Szakember ülései árának esetleges emelkedése (az árlista változása vagy a Terapeuta magasabb kategóriájú egyéni konzultációkra történő előléptetése miatt) nem befolyásolja az Előre kifizetett ülések számát az aktuális Előfizetés időtartama alatt.

10. Hogyan fizethetek egy ülésért?

Az ülés ára fizethető 

 1. a Comgate Payments a.s. egyszeri fizetési átjáróján keresztül, amely a Szerverről érhető el,
 2. az Előre fizetett munkamenetekkel történő Előfizetésen keresztül,
 3. Utalvány beváltásával (ha az Ülés megrendelése lehetővé teszi ezt a lehetőséget).

A Fiók regisztrációjakor megadott e-mail címére visszaigazolást küldünk a munkamenet vagy az utalvány kifizetéséről. Ugyanígy az Utalvány által történő fizetésről is küldünk Önnek visszaigazolást a Fiókban megadott e-mail címre. Az Ülésre mint olyanra vonatkozó elszámolási bizonylatot mi, mint Üzemeltető küldjük meg Önnek, a számlát a Szakember nevére és számlájára állítjuk ki.

Az adóügyi bizonylat kiállítására és megküldésére a befejezett Ülés után, vagy az Ülés időtartamának hiába történő lejárta után, annak lemondása nélkül, a jelen ÁSZF-ben meghatározott eljárás szerint kerül sor. Ha az Ülést utalvánnyal fizették ki, az elszámoló dokumentumot az utalványt beváltó Kliensnek küldik, nem pedig annak, aki az utalványt vásárolta.

Ha az Utalványt nem váltják be az érvényességi ideje alatt, akkor azt beváltottnak kell tekinteni, és a befizetett összeg az Üzemeltetőnek a nyújtott Szolgáltatásokért és a kapcsolódó tevékenységekért járó egyösszegű kártérítésként elvész.

11. Mikor köthető szerződés egy Szakemberrel, és mi a tartalma?

Az ülésfoglalással, azaz a megrendelés elküldésével és az Ülés kifizetésével Ön szerződést köt a Szakemberrel, feltéve, hogy annak tartalmát az Ülés megrendelése és a jelen Általános Szerződési Feltételek adják.

A Szakemberrel kötött szerződés alapján a Szakember tanácsadói munkából álló szolgáltatásokat nyújt a Kliensnek, és a Kliens tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szakember által az ülés során adott tanácsok és ajánlások nem helyettesítik a Kliens döntési jogát és saját akaratát az ügyeiben.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakon túlmenően Ön nem visel semmilyen további költséget a Szakemberrel szemben az ülés lemondásával kapcsolatban.

A Terapeuta által az ülés során közölt információk bizalmasnak minősülnek, és a Szakember vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályok keretein belül bizalmasan kezeli azokat. A Szakember titoktartási kötelezettsége különösen akkor korlátozott, ha a Büntető Törvénykönyv szerint úgynevezett értesítési kötelezettsége van arra vonatkozóan, hogy bűncselekményt követtek el vagy követhettek el.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szakember konzultálhat más szakemberekkel a foglalkozások menetéről és lebonyolításáról, hogy biztosítsa a nyújtott foglalkozások lehető legmagasabb színvonalát. Ha a Kliens a foglalkozás bizonyos részeit szigorúan bizalmasan kívánja kezelni (a Szakember nem jogosult azok tartalmát harmadik személynek felfedni, a fenti titoktartási rendelkezésekre is figyelemmel), erről haladéktalanul tájékoztatja a Szakembert. A Szakember köteles a Kliens ezen kívánságát feltétel nélkül tiszteletben tartani.

A Szakember nem tud jogi szolgáltatásokat nyújtani Önnek, de felveheti a kapcsolatot ezekkel az Intézményekkel, és itt kérhet például segítséget vagy további információt: TASZ

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy bizonyos esetekben a Szakembert a jogszabályból eredő bejelentési kötelezettség terhelheti, esetenként pedig köteles értesíteni a rendőrséget vagy más hatóságokat abban az, ha  bűncselekmény elkövetésének vagy elkövetésének gyanúja merül fel. Ez nem minden bűncselekményre és szabálysértésre vonatkozik, csak a bejelentési kötelezettség alá tartozókra. A Szakember köteles megtenni a megfelelő lépéseket abban az esetben is, ha Ön veszélyben van, és szükség esetén kapcsolatba léphet a sürgősségi kapcsolattartójával a veszély elhárítása érdekében.

12. Melyek a minimális technikai követelmények ahhoz, hogy a Kliens használni tudja a Platformot, és hogy az Ülések megfelelően lezajlódjanak?

A minimális műszaki követelmények a következők:

 • Az internetes sebessége legalább 384 kb/s.
 • A böngésző részleteit lásd itt,
 • Táblagép, asztali vagy mobil eszköz, amely képes internetkapcsolatra és a fenti böngészők bármelyikével rendelkezik. 

A technikai követelmények teljesítése az Ön felelőssége, és az ezzel kapcsolatos költségeket is Ön viseli; az internetkapcsolat nem jár részünkről további költségekkel, és a kapcsolódási díj nem tér el az Ön internetszolgáltatójának díjszabásától.

13. Hogyan viselkedjen a Platformon és a Szolgáltatások használata során?

Ön vállalja, hogy:

 • Ön betartja az általánosan kötelező érvényű jogszabályokban és a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott valamennyi kötelezettséget;
 • nem sérti meg a Mi vagy harmadik felek szellemi tulajdonát (szerzői jogok, védjegyek, szabadalmak stb.);
 • a Szolgáltatások Platformon keresztül történő használata során nem használ becsmérlő, sértő, felháborító vagy társadalmilag elfogadhatatlan utalásokat, megjegyzéseket, kifejezéseket, szavakat vagy grafikákat, illetve egyéb gesztusokat a vallásra, fajra, szexuális irányultságra, nemre vagy más célcsoportokra vonatkozóan, illetve nem használ olyanokat, amelyek sérthetik a személyiségi jogokat (személyiség, méltóság, becsület, komolyság, magánélet, személyes ábrázolás, testi épség), vagy bármilyen fenyegető, gyűlöletkeltő, zaklató, obszcén, megtévesztő, rágalmazó, sértő vagy bántó jellegű, különösen, ha az ilyen utalás vagy megjegyzés alkalmas arra, hogy kárt okozzon egy személynek vagy célcsoportnak;
 • nem népszerűsíti vagy terjeszti a Platformon más, a Platformhoz hasonló célt szolgáló weboldalak címeit, és nem népszerűsíti, jeleníti meg és teszi közzé az ezekhez hasonló hirdetéseket és egyéb üzeneteket, akár termékre, szolgáltatásra, gyártóra vagy szolgáltatóra vonatkozóan;
 • nem használja a Platformot áruk, szolgáltatások értékesítésére vagy promóciós anyagok terjesztésére.

14. Vannak-e egyéb jogai és kötelezettségei?

A Platform, a Fiók használata és az Ülés foglalása során Ön vállalja, hogy betartja a következő kötelezettségeket:

 • a Szerződés teljesítése során úgy viselkedjen, hogy az ne sértse az Üzemeltető jó hírnevét, és tiszteletben tartsa a jelen Általános Szerződési Feltételeket;
 • hogy megvédje a hozzánk tartozó szellemi tulajdonjogokat, valamint a Szakemberek vagy harmadik felek jogait, amelyeket a Szerződés teljesítése érinthet;
 • a dokumentumok kézbesítési címének vagy a Szerződés teljesítése szempontjából lényeges kapcsolattartási, banki és egyéb adatok megváltozása esetén indokolatlan késedelem nélkül tájékoztasson minket az ilyen változásokról; ha ezt nem teszi meg, akkor minden lehetetlenség, nevezetesen a kapcsolatfelvétel lehetetlensége az Ön terhére történik.

A jelen cikk alábbi rendelkezései akkor alkalmazandók, ha Ön velünk és egy Szakemberrel kizárólag fogyasztóként lép szerződéses kapcsolatba, azaz olyan személyként, aki velünk szemben üzleti tevékenységén vagy szakmája önálló gyakorlásának körén kívül jár el.

Ön a Szolgáltatások és az Ülések foglalkozások nyújtásához a Szerződéstől és a Szakemberrel kötött szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt előzetes kifejezett hozzájárulását adja. Ön tudomásul veszi, hogy nem állhat el a Szolgáltatás nyújtásától, ha azt az Ön előzetes kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt teljesítették. 

Panaszait a support@hedepy.hu e-mail címen keresztül kezeljük. A panasza rendezéséről az Ön e-mail címére küldünk tájékoztatást.

A cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Prága 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi. cz) a Szerződéssel vagy a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban a köztünk és Ön között – ha Ön fogyasztó – felmerülő fogyasztói viták peren kívüli rendezésének tárgya. Fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése kizárólag az Ön kérésére indul, abban az esetben, ha mi vagy a Szakember nem tudtuk közvetlenül rendezni a vitát. A kérelmet attól az időponttól számított 1 éven belül lehet benyújtani, amikor Ön először gyakorolta velünk vagy a Szakemberrel a vita tárgyát képező jogát. Önnek jogában áll peren kívüli vitarendezést kezdeményezni online az ec.europa.eu/consumers/odr/ címen elérhető OVR-platformon keresztül.

15. Milyen jogai vannak a hibás teljesítéssel kapcsolatban, és hogyan gyakorolhatja azokat?

Ha a Szakember nem megfelelően és időben biztosítja Önnek az ülést, Ön jogosult egy helyettesítő ülést foglalni az Ön által választott Szakembernél.

Kérjük, hogy a hibás teljesítésből eredő jogait velünk, mint a Platform üzemeltetőjével szemben gyakorolja, írásban a székhelyünk címén vagy a support@hedepy.hu e-mail címünkön. A kártérítési jog előrehaladásáról és végrehajtásáról az adott Ülés megrendelésénél megadott elérhetőségén keresztül tájékoztatjuk Önt.

Nem vagyunk felelősek a harmadik felek által Önnek nyújtott szolgáltatásokért, például az Ön internetkapcsolatának minőségéért, az adott szolgáltató által nyújtott távközlési szolgáltatások minőségéért vagy az említett díjak összegéért. 

Olyan eszközöket fejlesztünk ki és használunk, amelyek biztosítják, hogy a Platform mindenki számára biztonságos legyen. Ha az Általános Szerződési Feltételek és/vagy az általánosan kötelező érvényű előírások megsértését észleli, azt a support@hedepy.hu e-mail címen jelentheti. Minden ilyen bejelentést nagyon komolyan veszünk és aktívan foglalkozunk vele. Köszönjük, hogy segít nekünk a Platform biztonságának megőrzésében.

16. Milyen mértékű felelősség terheli Önt a Platform használata során? Van-e korlátozás valamilyen módon a mi felelősségünkre a Platform üzemeltetőjeként?

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az Ülésekért és a Szakember profilján közzétett tartalmakért, valamint az Ülések megfelelő biztosításáért. A Szakember teljes mértékben felelős a terápiás foglalkozások vagy információk által okozott károkért. Ön azonban mindig felelős a saját tetteiért az ülés előtt, alatt és után.   

Nem vállalunk felelősséget a Platform vagy a Fiók bármilyen okból (különösen vis maior, harmadik fél vagy a Kliens intézkedései, áramellátási vagy kapcsolati hiba miatt) történő helytelen használata által okozott károkért. Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért (beleértve az elmaradt hasznot is), amely a Platform, a Fiók használatából, illetve azok elérhetőségének korlátozásából vagy megszakításából eredne, továbbá nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatások nyújtásának megszakításáért, ha azt harmadik fél vagy vis maior okozza (pl., kibertámadás, tartós áram- vagy távközlési kapcsolat kiesése, szolgáltató cégek által nyújtott nem megfelelő szervizelés) vagy Ülés(pl. a Platform, Fiók nem megfelelő kezelése, internetkapcsolat nem biztosítása, berendezés, hardver, harmadik féltől származó alkatrészek és technológiák stb. hibája) vagy a Platform, Fiók működésének megszüntetése miatt. Ezekben az esetekben Ön lemond a kártérítéshez való jogáról.

Ön vállalja, hogy visel minden olyan jogkövetkezményt, amely az Ön kötelezettségeinek megszegése miatt keletkezik, így például a jelen Általános Szerződési Feltételek, a Szerződés, a Szakemberrel kötött szerződés vagy az általánosan kötelező érvényű jogszabályokban meghatározott kötelezettségek miatt. Továbbá Ön köteles megtéríteni nekünk minden olyan költséget és kiadást, amely az Ön kötelezettségeinek megszegése miatt velünk szemben harmadik fél által támasztott követelések érvényesítéséből ered. Ez nem érinti az Üzemeltető és harmadik felek kártérítési jogát (vagyoni és nem vagyoni kár), amely a Kliens bármely kötelezettségének megszegése miatt keletkezett.

17. Milyen időtartamra kötik a szerződést, és hogyan lehet felmondani?

Bármelyik szerződő fél felmondhatja a Szerződést a másik félnek címzett, a másik fél e-mail címére küldött írásbeli (beleértve az e-mailt is) értesítéssel. A felmondási idő egy hónap, és az írásbeli értesítés másik félhez történő eljuttatásának napját követő naptári hónap első napján kezdődik.

A Szerződés felmondása többek között a Fiók felmondásával is megtörténik; ez nem érinti a Szerződés szabályozásból eredő felmondási okokat. A Fiók felmondható:

 • közös megegyezéssel;
 • a Szerződés (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is) Kliens általi megszegése miatt
 • a Fiók 24 hónapot meghaladó inaktivitása esetén.

A Felek a Szerződéstől csak jogszabályban meghatározott esetekben állhatnak el. A Felek nem állhatnak el a Szerződéstől olyan teljesítések tekintetében, amelyeket már egymásnak nyújtottak.

A Fiók megszüntetése vagy a Szerződés egyéb megszűnése egyben az Előfizetés megszűnésének is minősül. Abban az esetben, ha a Szerződés megszűnésének vagy a Fiók megszűnésének időpontjában bármilyen számú Előre kifizetett konzultáció vagy kiadott, vissza nem igényelt Utalvány van nyilvántartva, azok az Üzemeltető részére kártalanítás nélkül elvesznek.

18. Mi van a szellemi tulajdonnal?

Mi vagyunk a kizárólagos és korlátlan végrehajtói minden tulajdonjognak, és a lehető legszélesebb és törvényesen megengedett mértékben a Platformhoz, mint a szerzői joggal védett műhöz fűződő személyhez fűződő jogoknak a módosított, a szerzői jogról és a szerzői joggal kapcsolatos jogokról szóló 121/2000. sz. törvény (“Szerzői jogi törvény”) értelmében.

A Szerződés megkötésével korlátozott jogot biztosítunk Önnek a Platform használatára a Fiókon belül az Ön rendelkezésére bocsátott funkcióknak megfelelő mértékben (“Licenc”). A jelen Szerződés szerinti Licenc nem kizárólagos. Az Engedély a Szerződés időtartamára szól. A Licenc területileg korlátlan és díjmentesen adható. A Licenc értelmében Ön nem jogosult a Licencet alkotó jogosultságok egy részét harmadik félnek átadni (allicencet adni), illetve a Licencet harmadik félre átruházni a mi hozzájárulásunk nélkül.

A Platformhoz fűződő minden jogunk (mind a vagyoni, mind a személyhez fűződő, a törvény által megengedett jogok) a miénk marad. A Szerződés értelmében nem biztosítunk Önnek semmilyen további jogot vagy hozzáférést a Platformhoz a Licenc hatályán túlmenően.

19. Mi történik az Ön személyes adataival?

Mind az Üzemeltető, mind a Szakember az Ön személyes adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Szerződés teljesítése és a Szolgáltatások nyújtása céljából, a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően. A személyes adatai feldolgozásának módjáról bővebb információt a GDPR adatvédelmi szabályzatában talál.

20. Tartalomjelentés, értesítés és cselekvési mechanizmus

Ha úgy ítéli meg, hogy egyes, a Platformon közzétett tartalmak illegálisak, ezt e-mailben jelentheti. Ehhez lehetősége van az Általános Szerződési Feltételekhez 1. mellékletként csatolt űrlap felhasználására. Amint megkaptuk a bejelentést, e-mailben visszaigazoljuk a jelentés kézhezvételét. Ezen túlmenően indokolatlan késedelem nélkül értesítjük Önt az értesítésben szereplő információkkal kapcsolatos döntésünkről, és tájékoztatást adunk az ilyen döntés elleni fellépés lehetőségeiről.

Ha az 1. számú mellékletben található űrlapon megkövetelt információk egy részét elmulasztja kitölteni vagy nem adja meg, akkor figyelembe kell vegye, hogy a szükséges információk hiánya miatt előfordulhat, hogy értesítése nem kerül feldolgozásra.

Minden értesítést, amely a szükséges információkat tartalmazza, időben, gondosan, nem önkényesen és tárgyilagosan dolgozzuk fel. Az ilyen feldolgozáshoz nem használunk automatizált és döntéshozatali eszközöket.

21. Alternatív vitarendezés a fogyasztók számára

Ha Ön mint Kliens egyben fogyasztó is, azaz a szerződést vállalkozásán kívül köti velünk, a 634/1992 Sb. számú fogyasztóvédelmi törvény értelmében Önnek, mint fogyasztónak joga van egy alternatív vitarendezéshez. a Szerződésből eredő fogyasztói jogvita. Ilyen esetben felveheti a kapcsolatot a Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatósággal (Központi Felügyelőség – ADR Osztály, Štěpánská 44, 110 00 Prága 1, e-mail: adr@coi.cz, weboldal: www.adr.coi.cz).

A fogyasztói jogvita alternatív vitarendezése mindig csak az Ön kérésére indul, abban az esetben, ha a vitát közvetlenül velünk nem tudta rendezni (ha az szolgáltatásaink nyújtását érinti).

A peren kívüli vitarendezés iránti kérelmet legkésőbb attól a naptól számított egy éven belül nyújthatja be, amikor először élt velünk – leegyszerűsítve –, amikor először panaszt tett hozzánk.

Emellett peren kívüli vitarendezést is kezdeményezhet online a www.ec.europa.eu/consumers/odr címen elérhető OVR-platformon.

Hasonló eljárást alkalmazhat, ha a vita a szakemberrel kötött szerződésről szól.

22. Záró intézkedések

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor, akár indoklás nélkül is megszüntesse a Szerver működését és/vagy a Szolgáltatások nyújtását a Szerveren keresztül. Ha ez megtörténik, az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy a Kliensek számára az olyan ülésekért fizetett összegeket, amelyekre emiatt már nem kerül sor, a Kliensnek ugyanolyan módon visszatérítse, mint ahogyan azokat kifizették.

Az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy érvénytelensége nem eredményezi az Általános Szerződési Feltételek érvénytelenségét vagy érvénytelenségét. Az Általános Szerződési Feltételek érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezése helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezéshez.

A Szolgáltatások nyújtására és a Platform üzemeltetésére kereskedelmi engedély alapján vagyunk jogosultak; a kereskedelmi engedélyek ellenőrzését – hatáskörén belül – az illetékes kereskedelmi engedélyezési hivatal végzi. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság felügyelete alá tartozik a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvénynek való megfelelés tekintetében is. 

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. február 17.-én lépnek hatályba és hatályosak. Az Általános Szerződési Feltételek változhatnak.

Az Általános Szerződési Feltételek korábbi szövegét itt találja.

II. Az Üzemeltető általános feltételei az üzleti partnerek számára

Ez a szakasz a II. Az Üzemeltető Üzleti Partnereknek szóló Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÜÁSzF) az ÁSZF-fel együtt a továbbiakban együttesen: “Üzleti Feltételek”.

Az Üzemeltető harmadik személlyel kötött üzleti megállapodás alapján jogosult a harmadik fél részére Konzultációs Utalványokat (a továbbiakban: Üzleti Utalvány) átadni, amely így meg van jelölve, és amelyeket a harmadik személy továbbad a tulajdonosoknak. Az Üzleti Utalvány birtokosa ezután jogosult a Szerveren keresztül regisztrálni az Ülésre, melynek kifizetése az Üzleti Utalvány felhasználásával történik, feltéve, hogy a Felhasználó és a Kliens kötelezettségei teljesülnek.

Az Üzleti Utalvány a kiállításától számított 1 évig érvényes.

1. Mi a különbség az ÁSzF és az ÜÁSzF között?

Általánosságban az ÁSZF szabályozza (i) az Üzleti Utalvány birtokosa vagy a Kliens által követendő szabályokat a Platform regisztrációja vagy használata során, (ii) az Üzemeltető és az Üzleti Utalvány birtokosa vagy Kliens közötti kapcsolatot a Platform és a Szerver használata során, és (iii) az Üzleti Utalvány birtokosa vagy Kliens és az Üzemeltető és a Szakember közötti kapcsolatot.

Az ÜÁSzF és az Általános Szerződési Feltételek közötti különbség főként a következő:

– Az ÁSZF akkor vonatkozik az Üzleti Utalványokra és azok felhasználására, amikor szabályozza többek között az Üzemeltető és az Üzemeltetőtől az Üzleti Utalványokat vásárló harmadik fél közötti kapcsolatot. Az Üzemeltető az egyedi Ülések szolgáltatója, amelyeket az Üzleti Utalványt igénybe vevő Ügyfeleknek Szakembereken, azaz az Üzemeltető alvállalkozóin keresztül juttatnak el – az Üzemeltető szolgáltatói pozícióban van;

– A Kliens által közvetlenül megvásárolt vagy utalvánnyal fizetett közvetlenül a Szakembereken kersztül foglalt Konzultációkra az Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni, minden esetben. Így az ÁSZF szabályozza többek között az Üzemeltető által biztosított kapcsolatot, amely közvetíti annak lehetőségét, hogy az Kliens és a Szakember (az ÁSZF-ben meghatározott) szerződést kössön egymással az egyes Ülésekre – azaz az Üzemeltető szolgáltatására.

2. ÁSzF és ÜÁSzF használata

A Konzultáció megrendeléséhez a Szerveren Üzleti Utalvány beváltása céljából az Üzleti Utalvány birtokosa minden tekintetben Kliensként jár el az ÁSzF értelmében, feltéve, hogy az ÁSzF vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni lehet. Az Üzleti Utalvány birtokosának jogaira és kötelezettségeire tehát az ÁSzF az irányadó, ahol az Üzleti Utalvány birtokosa az ÁSzF értelmében Kliens. Bármilyen más, ezzel ellentétes rendelkezéstől függetlenül egyetértünk abban, hogy az Üzleti Utalvány tulajdonosa nem jogosult az Üzleti Utalvány pénzügyi megfelelőjére (mivel nem a Vásárló, hanem csak az Üzleti Utalványt beváltó személy pozíciójában van), és nem jogosult pénzbeli vagy nem pénzbeli ellentételezésre az Üzleti Utalvány lejárata esetén.

Az Üzemeltető ekkor a jelen ÜÁSzF szerint – az ÁSzF-től eltérően – a Konzultáció szolgáltatójának (nem közvetítője) státuszával rendelkezik, amelyet a Szakember, mint az Üzemeltető alvállalkozója biztosít, és ezért az ÁSzF egyes rendelkezései érvényesek erre az elrendezésre tekintettel.

A Szerveren nyújtott szolgáltatásokkal, a Konzultációval, a Szerveren keresztül közvetlenül vagy közvetve szolgáltatást igénybe vevő felek közötti, a jelen ÜÁSzF hatálya alá nem tartozó minden olyan kérdésben az ÁSZF az irányadó, míg konfliktus esetén az ÜÁSzF élvez elsőbbséget.

Jelen ÜÁSzF 2021. szeptember 1-jén lép hatályba. Az ÜÁSzF módosítása fenntartva.