Felhasználási feltételek

Érvényes: 2021. szeptember 1-től

I. A Hedepy Platform Általános Szerződési Feltételei

1. Kik vagyunk mi, mi a Hedepy Platform célja, és mire szolgálnak ezek a Felhasználási Feltételek?

A Hedepy s.r.o., székhelye: V tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Prága 6, Csehország, azonosítószám: 092 06 281, bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett cégjegyzékbe a C 332559 számon (“Üzemeltető” vagy “Mi“) a www.hedepy.cz (“Platform“) internetes platform üzemeltetője.

A Platform tartalma

 • a nagyközönség számára a pszichoterápiára és a tanácsadásra összpontosító tájékoztatás;
 • felület online konzultációk biztosításához, különösen a terápia, konzultáció és coaching területén.

A Platformon keresztül szolgáltatásainkat a Platformra vonatkozó szolgáltatási és használati szerződés (a „Szerződés”) alapján nyújtjuk, amely a Platformhoz való hozzáférés biztosítását, fiók létrehozását, fiókok kezelését, a Platform használatának lehetővé tételét és egyéb, a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírt egyéb szolgáltatásokat (a „Szolgáltatások”) foglalja magában.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (“ÁSzF”) arra a Szerződésre vonatkoznak, amelyet mi, mint a Platform üzemeltetői minden olyan Platform-felhasználóval kötünk, aki a Platformon keresztül üléseket foglal le és azokon vesz részt (az „Kliens” vagy „Ön”) (a Kliens és az Üzemeltető együttesen „Felek”). Jelen ÁSzF szabályozza a Szerződéssel kapcsolatban vagy annak alapján felmerülő kölcsönös jogainkat és kötelezettségeinket. Jelen ÁSzF a Szerződés szerves részét képezi. A Szerződést a jelen ÁSzF által szabályozottaktól eltérő feltételekkel is elfogadhatjuk, ebben az esetben a Szerződésben foglaltak az irányadók.

Ha használni kívánja a Platformot és előfizet egy ülésre, el kell fogadnia a jelen ÁSzF-et, el kell olvasnia az Adatvédelmi szabályzatot, és szerződést kell kötnie velünk.

A Szerződésre és az ÁSzF-re a cseh jog, különösen a Polgári Törvénykönyv 89/2012. sz. törvény, módosításai az irányadók. Ha a Szerződés (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is) által létesített kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a megállapodás a cseh jog hatálya alá tartozik. Ez a rendelkezés azonban nem érinti az alkalmazandó fogyasztói jogokat.

Az Általános Szerződési Feltételek szövegét bármikor egyoldalúan módosíthatjuk vagy kiegészíthetjük. A ÁSzF új változata a Platformon való közzétételének 15. napján lép hatályba. Az ilyen változásokról tájékoztató e-mailben, a Platformon, vagy Fiókba való bejelentkezéskor értesítjük. Ha nem ért egyet az ÁSzF új szövegével, azonnali hatállyal e-mailben felmondhatja a Szerződést. Ez nem érinti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek az ÁSzF előző változatának hatálybalépése alatt keletkeztek. Ebben az esetben a Szerződés a bejelentett változás hatálybalépését megelőző napon megszűnik. Ha Ön nem él a Szerződés felmondási jogával, úgy a Feltételek új változata elfogadottnak tekintendő.

Ha kapcsolatba kell lépnie velünk, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Hedepy s.r.o.

V Tišině 474/3

160 00 Praha 6

e-mail: podpora@hedepy.cz

tel.: +420 771 123 001

A lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.

2. Kinek szól a Platform?

A Platform célja, hogy felhívja a figyelmet a pszichoterápia és a mentális egészség témakörére. Ezenkívül lehetőség van időpont egyeztetésre („Ülés“) a terápia, coaching vagy tanácsadás területén tevékenykedő szakemberrel („Szakember“) a Platformon keresztül.

3. Egészségügyi szolgáltatásokat nyújtunk?

Nem nyújtunk egészségügyi szolgáltatásokat. Az egészségügyi szolgáltatásokról szóló 372/2011. sz. törvény értelmében egészségügyi szolgáltatásokat nem nyújtanak vagy közvetítenek a Platformon keresztül. Az egészségügyi szolgáltatások közvetítése vagy nyújtása nem szándéka vagy célja az Üzemeltetőnek, a Szakembereknek vagy a Platformnak.

Az Ülés lefoglalásával Ön önként és saját kérésére lép kapcsolatba egy Szakemberrel. Ön tudomásul veszi, hogy ez a kapcsolatfelvétel és kommunikáció az ülésen belül nem része az egészségügyi szolgáltatásnak, és a Szakember nem vállal felelősséget az Ön egészségi állapotáért.

Ha az Ülés ideje alatt a szakember azt javasolja, hogy kérjen szakszerű segítséget, köteles ezt figyelembe venni és ennek megfelelően meghozni további intézkedéseit. Sem az Üzemeltető, sem a Szakember nem vállal felelősséget az Ön Ülés előtt, alatt vagy után tett cselekedeteiért. Ön mindig felelősséggel tartozoik minden döntéséért és tettéért.

4. Hogyan jön létre a Szerződés és miért kell Fiókot nyitni?

A Szerződést közösen kötjük meg az Ön felhasználói fiókjának (“Fiók”) a Platformon történő regisztrációjával, a Szerződés ezáltal jön létre, és a Fiók létrehozásával lép hatályba.

Ön tudomásul veszi, hogy saját belátásunk szerint nem vagyunk kötelesek a Szerződést megkötni (a Fiók regisztrációját megtagadhatjuk), különösen olyan személyekkel, akik korábban megszegték a Szerződést (beleértve az ÁSzF-et is), vagy az általánosan kötelező jogi előírásokat megsértették. Az ÁSzF elfogadásával és annak megerősítésével, hogy elolvasta az adatvédelmi szabályzatot, beleegyezik a Szerződés megkötésébe, amely alapján lehetővé tesszük a Platform és Szolgáltatásaink használatát. A Platform Ülés foglalása céljából történő használata ezért csak Fiók regisztrációját követően lehetséges, mellyel meglátogathatja a Szakemberek profiljait („Profil”), lefoglalhatja az egyes időpontokat, és igénybe veheti egyéb Szolgáltatásainkat.

5. Hogyan regisztrálhat a Platformon és nyithat Fiókot?

A fiók regisztrációja a Platformon keresztül történik, ahol Ön megadja a szükséges adatokat, beleegyezik, hogy elolvassa az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot, és ezzel hozzájárul a Szerződés megkötéséhez.

Fiók regisztrálásakor csak e-mail címét és jelszavát és számlázási adatait kell megadnia, azzal a feltétellel, hogy ezeket az adatokat a fiókjába való bejelentkezéshez használjuk fel, amelyen keresztül lefoglalhatja a Üléseket, és csatlakozhat azokhoz. A regisztráció során esetlegesen megadható egyéb adatok nem kötelezőek, azonban ezek kitöltése esetén a valóságnak megfelelő adatokat kell megadnia, és indokolatlan késedelem nélkül értesítenie kell bennünket az ezekben bekövetkezett változásokról, ha azok a használat során megváltoznak.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet a Platformon való regisztráció során hamis vagy téves adatok megadása okozott. Nem ellenőrizzük az Ön által megadott információk pontosságát vagy valódiságát.

Fiók létrehozásához és a Szolgáltatások használatához, valamint az Ülésekbe való bejelentkezéshez legalább 18 évesnek kell lennie, ebben az esetben törvényes képviselője hozzájárulása nélkül is létrehozhat fiókot. Ha Ön 18 évesnél fiatalabb, Ön kijelenti, hogy rendelkezik törvényes képviselője beleegyezésével, vagy elég érett a szellemi érettsége ahhoz, hogy önállóan mérlegelje a Szerződés és a Szolgáltatások nyújtásának minden kockázatát és feltételét. Ha bizonytalan, mindig konzultáljon törvényes gyámjával a beleegyezésért.

A regisztráció során megadott bejelentkezési név, jelszó és/vagy egyéb hitelesítő adatok használata kizárólag az Ön felelősségére történik. Nem vállalunk felelősséget a bejelentkezési adatainak harmadik fél általi nyilvánosságra hozatalából, ellopásából vagy visszaéléséből eredő károkért, és ha ez megtörténik, azonnal meg kell változtatnia bejelentkezési adatait, és haladéktalanul értesítenie kell bennünket. Kérjük, ne fedje fel és ne tegye közzé Fiókjához való bejelentkezési adatait senkinek. Minden Kliensnek csak egy Fiókja lehet a Platformon, és nem jogosult arra, hogy harmadik felek használhassák Fiókjukat.

Ön bármikor jogosult kérni tőlünk Fiókja megszüntetését. Kérését a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül teljesítjük. Kérjük, küldje el fiókja törlésére vonatkozó kérelmét írásban székhelyünkre vagy elektronikusan e-mailben a podpora@hedepy.cz címre.

Ön tudomásul veszi, hogy saját belátásunk szerint ideiglenesen vagy teljesen letilthatjuk Fiókját, különösen akkor, ha megszegi a Szerződésben (beleértve az ÁSzF-et is) vállalt kötelezettségeit, vagy megsérti az általánosan alkalmazandó jogszabályokat a Platform Ön általi használatával kapcsolatban, attól függően, hogy milyen a jogsértés súlyossága.

6. Mi a Szolgáltatásaink tartalma?

A Szerződés alapján vállaljuk, hogy az érintett Fiók funkciói által megengedett mértékben biztosítjuk Önnek a Szolgáltatásokat, azaz lehetővé tesszük, hogy a Platformot az Ön által választott Szakemberrel való foglalkozás megszervezésére, a Fiók kezelésére és más, a Platform által engedélyezett szolgáltatások igénybe vételére használja.

Ön tudomásul veszi, hogy nem vagyunk tanácsadói szolgáltatók. A foglalkozásokat olyan Szakemberek biztosítják, akikkel Ön külön megállapodást köt a tanácsadói szolgáltatások nyújtásáról (a „Szakemberi Szerződés”). Erre a jelen ÁSzF 9. pontjában meghatározott feltételek vonatkoznak.

Ön tudomásul veszi, hogy egy Ülés Platformon keresztül történő lefoglalása nem hoz létre szerződéses kapcsolatot köztünk és Ön között. A Foglalkozás lefoglalásából eredő szerződéses jogviszony az érintett Szakember és Ön között jön létre.

Ha szándékosan vagy nem szándékosan megszegi a jelen ÁSzF velünk vagy egy Szakemberrel szembeni bármely kötelezettségét, Ön felel az okozott károkért, és beleegyezik abba, hogy megtéríti számunkra az Ön által okozott hibás állapot orvoslásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Platform tartalma, beleértve a Profilokat is, csak tájékoztató jellegű, és nem minősül a leírt vagy megjelenített termékek, szolgáltatások, eljárások, kezelések, gyártók, szolgáltatók, márkák vagy ötletek promóciójának vagy támogatásának.

Ön tudomásul veszi, hogy a Platform vagy adott esetben a Fiók nem biztos, hogy folyamatosan elérhető, különös tekintettel a mi hardverünk és szoftverünk szükséges karbantartására, vagy a Platformot biztosító harmadik felek hardverének és szoftverének szükséges karbantartására, kapcsolódó szolgáltatások hibáira, bármilyen vis maior, harmadik fél intézkedése, áramellátási vagy csatlakozási hibák miatt. A Platformon vagy Fiókján keresztül értesül a Platform leállásáról, ha van ilyen.

7. Hogyan lehet Ülést lefoglalni és hogyan zajlik?

A Platformon keresztül időpontot foglalhat egy kiválasztott Szakemberhez egy kiválasztott szakterülettel a Szakember Profilján keresztül, ahol ők felsorolják az elérhető foglalkozási időpontokat.

Ülést foglalhat az adott Szakember profilján található ajánlaton keresztül. A megrendelőlapon kitölti a szükséges adatokat és adott esetben a specifikációt. A Szakember Profilján történő megrendeléssel Ön beleegyezik abba, hogy szerződést kössön a Szakemberrel.

Ezt követően ki kell fizetnie az Ülés árát a Szakember Profiljában megadott összegben. Az ár megfizetésének módjáról a jelen Feltételek 9. pontjában olvashat bővebben.

Miután kifizette az Ülés árát, e-mailben visszaigazolást kap a megrendeléséről. Rendelésének visszaigazolásával a Szakember beleegyezik, hogy Ülést biztosít Önnek, és Ön és a Szakember között Szakemberi szerződés jön létre.

Közvetlenül azután, hogy időpontot egyeztetett egy adott időpontra és napra egy adott Szakemberrel, és kifizette a foglalkozás árát, e-mailben visszaigazoljuk a foglalkozás időpontját, valamint az ülés időpontja előtt biztosítunk egy linket, amellyel kapcsolatba léphet a Szakemberrel.

Maga az Ülés online zajlik a Twilio Inc alkalmazásán keresztül, amely közvetlenül elérhető a Platformról. Saját preferenciái alapján kiválaszthatja, hogy az Ülés csak szöveges, csak hang vagy audio-videóhívás legyen.

Az Ülések az egyes konzultációs ajánlatoknál megadott időtartamig tartanak. Az Ülésekre 24 órával előre lehet jelentkezni. Az Ülés során a Kliens és a Szakember megállapodhatnak a további Ülések számában és azok rendszerességében, azzal a feltétellel, hogy ez a megállapodás azután a Fiókból további Ülések megrendelésével valósítható meg a jelen ÁSzF-ben leírt eljárás szerint.

A lefoglalt Ülés az időpont előtt legalább 24 órával lemondhatja. Ezt a Fiókján keresztül tudja megtenni, ebben az esetben az Ülésért befizetett összeget visszautaljuk arra a számlára, amelyről a fizetés történt. Ha az Ülést utalvánnyal fizették ki, a lemondási kérelmet elektronikusan kell benyújtani a support@hedepy.hu címre, ebben az esetben Ön választhat más időpontot az Ülésre – ez az eljárás csak az utalvány időtartamára használható fel.

Abban az esetben, ha Ön nem vesz részt a megbeszélt Ülésen, vagy nem mondja le azt a fent leírt módon, az Ülésért befizetett összeg, vagy a foglaláskor az Ülés kifizetésére használt Utalvány összege elvész, elszámolásra kerül egyösszegű kompenzációként a tervezett foglalkozásért a Szakember és a Platform javára.

Abban az esetben, ha az Ülést a Szakember lemondja, vagy az Ülésre a Szakember vagy a Platform által miatt nem kerül sor, és másként nem állapodunk meg Önnel, az Ülés árát a következő időpontig visszatérítjük arra a bankszámlára, amelyről az Ülést megrendelték. Ha a rendelés kiegyenlítése Utalvánnyal történt, akkor lehetőség nyílik arra, hogy ugyanazt az Utalványt használja fel, mellyel azonos értékű új Ülést rendelhet meg.

8. Hogyan működnek az Utalványok?

A Platformon keresztül konzultációs utalványunkat is megrendelheti az Ön által választott összegben („Utalvány”). Az ÁSzF az Utalvány megrendelésére és kifizetésére az Ülések megrendeléséhez hasonlóan vonatkoznak. Önt az Utalvány megvásárlásával kapcsolatos szerződés alapján ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, mint a jelen ÁSzF és a Szerződés alapján, különös tekintettel a fogyasztói jogokra.

9. Hogyan kell fizetni a munkamenetekért?

A munkamenet ára a szerverről elérhető Comgate Payments a.s. fizetési kapuján keresztül fizethető ki, vagy Utalvány beváltásával (ha az Ülés típusa ezt lehetővé teszi).

Az Ülés befizetéséről vagy az Utalvány felhasználásáról szóló visszaigazolást küldünk a Fiók regisztrációjakor megadott e-mail címre. Az Ülésről mint olyanról szóló adóbizonylatot mi, mint Üzemeltető küldünk Önnek, ezt a Szakember nevére és megbízásából állítjuk ki.

A számla kiállítása és elküldése az Ülés lezajlása után, vagy adott esetben az Ülés lejárta után, a jelen ÁSzF szerint visszavonás nélkül történik. Abban az esetben, ha az Ülést utalvánnyal fizették ki, az utalványt beváltó Kliensnek küldünk nyugtát, nem annak, aki azt megvásárolta.

Abban az esetben, ha az Utalványt az érvényességi időn belül nem váltják be, úgy azt beváltottnak kell tekinteni, és a befizetett összeg, az Üzemeltetőnek egyösszegű visszatérítésként nyilvántartva, elszámolódik a nyújtott szolgáltatásokért és kapcsolódó tevékenységekért.

10. Mikor kötök szerződést a Szakemberrel és mi a tartalma?

Az Ülés lefoglalásával, azaz a foglalás leadásával és az Ülés kifizetésével szerződést köt a Szakemberrel, amelynek tartalmát a megrendelt Ülések és a jelen ÁSzF határozzák meg.

A Szakemberrel kötött Szerződés alapján a Szakember tanácsadási szolgáltatást nyújt a Kliens számára, illetve a Kliens tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szakember által a foglalkozás során adott tanácsok és ajánlások nem helyettesítik a Kliens döntéshozatalát és akaratát.

Önt nem terheli a Szakember számára a jelen ÁSzF-ben foglaltakon túl az Ülés lemondásával kapcsolatos többletköltség.

Az Ülés során a Szakember rendelkezésére bocsátott információk bizalmasnak minősülnek, és a Szakember vállalja, hogy ezeket az információkat bizalmasan kezeli a vonatkozó jogszabályok értelmében. A Szakember titoktartása korlátozott, ha a Btk. szerint úgynevezett bejelentési kötelezettsége van bűncselekmény elkövetéséről vagy elkövetésének szándékáról.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szakember a szupervíziója során más szakemberekkel is konzultálhat a lebonyolított Ülések legmagasabb színvonalának biztosítása érdekében. Ha a Kliens azt kívánja, hogy az Ülés bármely része szigorúan bizalmas maradjon (a Szakember a fenti titoktartási záradékra figyelemmel nem jogosult a foglalkozás tartalmát harmadik félnek átadni), erről haladéktalanul értesíti a Szakembert. A Szakember vállalja, hogy a Kliens ezen kívánságát feltétel nélkül tiszteletben tartja.

A Szakember vállalja a visszatérő kliensek utógondozását, ha a Kliens úgy kívánja. Az utógondozásra való jogosultság megszűnik, ha a Szakember és a Kliens megállapodik az együttműködés megszüntetésében, vagy ha több mint 3 hónap telt el anélkül, hogy a Kliens lefoglalt egy Ülést.

11. Melyek a minimális technikai követelmények ahhoz, hogy a Kliens használni tudja a Platformot és az Ülések megfelelően működjenek?

A minimális műszaki követelmények a következők:

 • Internet átviteli sebesség legalább 384 kbps
 • böngésző, lásd itt a részleteket
 • táblagép, asztali számítógép vagy mobileszköz, amely képes csatlakozni az internethez, és rendelkezik a fenti böngészők bármelyikével.

A műszaki követelmények teljesítéséért Ön saját maga felelős, és az ezzel járó költségeket is Ön viseli, az internetkapcsolat nem jár részünkről többletköltséggel és a csatlakozás díja nem tér el az Ön csatlakozási szolgáltatójának díjától.

12. Hogyan kell viselkedni a Platformon és a Szolgáltatások használata során?

Ön egyetért azzal, hogy:

 • be kell tartania az általánosan kötelező érvényű jogszabályokban és a jelen ÁSzF-ben meghatározott kötelezettségeket;
 • nem sérti meg az Üzemeltető vagy harmadik felek szellemi tulajdonát (szerzői jogok, védjegyek, szabadalmak stb.);
 • a Szolgáltatások Platformon keresztüli használata során nem használ semmilyen rágalmazó, sértő, vagy társadalmilag elfogadhatatlan hivatkozást, megjegyzést, kifejezést, szót vagy grafikus vagy egyéb gesztust vallásra, fajra, szexuális irányultságra, nemre vagy más célcsoportokra vonatkozóan, vagy amelyek sérthetik a jogsértőt. személyiségi jogok (személyiség, méltóság, becsület, tiszteletreméltóság, magánélet, személyes jellegű megnyilvánulások, testi épség), vagy bármilyen módon fenyegető, gyűlöletkeltő, zaklató, obszcén, megtévesztő, rágalmazó, sértő vagy becsmérlő jellegű, különösen, ha ilyen hivatkozás vagy a megjegyzés valószínűleg kárt okoz az egyénnek vagy a célcsoportnak;
 • nem reklámozza vagy terjeszti a Platformon más, a Platformhoz hasonló célt szolgáló webhelyek címeit, és nem reklámoz, jelenít meg vagy tesz közzé hirdetéseket vagy azokhoz hasonló jellegű egyéb kommunikációt, akár termékről, szolgáltatásról, gyártóról;
 • nem használja a Platformot áruk, szolgáltatások értékesítésére vagy promóciós anyagok terjesztésére.

13. Vannak-e egyéb jogai és kötelezettségei?

Ön vállalja, hogy betartja a következő előírásokat a Platform, a Fiók használatakor és az Ülések foglalásakor:

 • a Szerződés teljesítése során köteles úgy viselkedni, hogy ne csorbítsa az Üzemeltető hírnevét, és betartsa a jelen ÁSzF-et;
 • megvédi a hozzánk tartozó szellemi tulajdonjogokat, valamint a Szakemberek vagy harmadik felek jogait, akiket a Szerződés teljesítése érinthet;
 • az iratok kézbesítési címének vagy a kapcsolattartási, banki és egyéb, a Szerződés teljesítése szempontjából lényeges adatoknak a megváltozása esetén haladéktalanul értesít minket az ilyen változásokról; ha ezt elmulasztja, a kapcsolatfelvétel képtelensége fakadó károk Önt terhelik.

A jelen cikk alábbi rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben, ha Ön velünk és a Szakemberrel szerződéses jogviszonyba kizárólag fogyasztóként, azaz olyan személyként lép, aki üzleti tevékenysége körén kívül vagy a szakmájának körén kívül lép fel velünk szemben.

Ön a Szerződéstől és a Szakemberrel kötött szerződéstől való elállási időszak lejárta előtt előzetes, kifejezett hozzájárulását adja a Szolgáltatások és az Ülések nyújtásához. Ön tudomásul veszi, hogy nem állhat el a Szolgáltatás nyújtásától, ha az az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulásával történt az elállási határidő lejárta előtt.

Panaszait a support@hedepy.hu e-mail címen kezeljük. Panaszának kezeléséről tájékoztatást küldünk az Ön e-mail címére. A cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Prága 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi. cz) a Szerződéssel vagy a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban köztünk és Ön között – ha Ön fogyasztó – felmerülő fogyasztói viták peren kívüli rendezésének tárgya. Fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése kizárólag az Ön kérésére indul, abban az esetben, ha mi vagy a Szakember nem tudtuk közvetlenül rendezni a vitát. A kérelmet attól az időponttól számított 1 éven belül lehet benyújtani, amikor Ön először gyakorolta velünk vagy a Szakemberrel a vita tárgyát képező jogát. Önnek jogában áll peren kívüli vitarendezést kezdeményezni online az ec.europa.eu/consumers/odr/ címen elérhető OVR-platformon keresztül.

14. Milyen jogai vannak hibás teljesítés esetén és hogyan gyakorolhatja őket?

Ha a Szakember nem biztosít Önnek megfelelő foglalkozást, Ön jogosult ezt az Üzemeltető felé jelezni.

Kérjük, hogy a hibás teljesítésből eredő jogait gyakorolja úgy, hogy írásban forduljon hozzánk, mint Platform Üzemeltetőjéhez székhelyünkön vagy a support@hedepy.hu e-mail címen keresztül. Az igényelt eset rendezéséről az adott Ülésre vonatkozó megrendelésben megadott elérhetőségeken kap tájékoztatást.

Nem vállalunk felelősséget a harmadik felek által Önnek nyújtott szolgáltatásokért, így például az internetkapcsolat minőségéért, az érintett szolgáltató által nyújtott távközlési szolgáltatások minőségéért vagy ezen díjak összegéért.

Eszközöket fejlesztünk és használunk annak biztosítására, hogy a Platform mindenki számára biztonságos legyen. Abban az esetben, ha az ÁSzF és/vagy az általánosan kötelező rendelkezések megsértését észleli, azt a support@hedepy.hu e-mail címen jelezheti. Minden ilyen bejelentést nagyon komolyan veszünk, és aktívan foglalkozunk vele. Köszönjük, hogy segít a platform biztonságának megőrzésében.

15. Milyen mértékben vállal felelősséget a Platform használatakor? Van-e korlátozás a platformüzemeltetői felelősségünkre?

A Társaság semmilyen módon nem vállal felelősséget az Ülésekért és a Szakember Profilra feltöltött tartalomért, valamint az Ülések megfelelő lebonyolításáért. Az Ülések vagy a Szakember információi által okozott károkért a Szakember kizárólagosan vállal felelősséget. Mindazonáltal mindig Ön felelős saját tetteiért az Ülés előtt, alatt és után.

Nem vállalunk felelősséget a Platform, Fiók bármilyen okból történő visszaéléséből eredő károkért (beleértve, de nem kizárólagosan a vis maiort, egy harmadik fél vagy a Kliens cselekményét, áramellátási vagy csatlakozási hibát). Nem vállalunk felelősséget a Platform, Fiók használatából, illetve elérhetőségük korlátozásából vagy megszakításából eredő károkért (beleértve az elmaradt haszonért), és nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatások nyújtásának megszakadásáért sem, ha ezt harmadik fél vagy vis maior (például kibertámadás, huzamosabb ideig tartó áram- vagy távközlési kimaradás, szolgáltató cégek nem megfelelő kiszolgálása) vagy a Szakember (például a Platform, Fiók nem megfelelő kezelése, internetkapcsolat biztosításának elmulasztása), berendezés hibája (hardverhiba, harmadik féltől származó elemek és technológiák stb.) okozta vagy a Platform, Fiók működésének megszűnése miatt. Ezekben az esetekben Ön lemond a kártérítés jogáról.

Ön vállalja, hogy visel a kötelezettségeinek megszegéséből eredő minden jogkövetkezményt, nevezetesen a jelen ÁSzF-ben, a Szerződésben, a Szakemberrel kötött szerződésben vagy az általánosan kötelező erejű jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket. Ezen túlmenően Ön köteles megfizetni nekünk minden olyan költséget és kiadást, amely harmadik felek velünk szembeni követeléseiből eredően az Ön kötelezettségének megszegése miatt merülnek fel. Ez érinti az Üzemeltető és harmadik felek kártérítési igényét (mind a károk, mind a nem vagyoni károk), amelyek a Kliens bármely kötelezettségének megszegéséből erednek.

 

16. Mennyi időre jön létre a Szerződés és hogyan mondható fel?

A Szerződést bármelyik fél felmondhatja a másik félhez intézett, a másik fél e-mail címére küldött írásbeli (beleértve az e-mailt is) értesítéssel. A felmondási idő egy hónap, és az írásbeli felszólítás másik fél részére történő kézbesítését követő naptári hónap első napjával kezdődik.

A Szerződés megszűnése többek között a Fiók törlésével történik; ez nem érinti a Szerződés felmondásának jogszabályból eredő indokait. A Fiók megszüntethető:

 • közös megegyezés alapján;
 • a Szerződés (ideértve a ÁSzF-et is) Kliens részéről történő megszegése miatt
 • a Fiók 24 hónapnál hosszabb inaktivitása esetén.

A Szerződő Felek a Szerződéstől csak jogszabályban meghatározott esetekben állhatnak el. A Szerződő Felek nem állhatnak el a Szerződéstől az általuk egymásnak már nyújtott teljesítés tekintetében.

17. Mi a helyzet a szellemi tulajdonnal?

A 121/2000. számú törvény, a szerzői jogról szóló törvény (a továbbiakban: Szerzői jogi törvény) értelmében a Platformhoz fűződő összes tulajdonjog és személyes jog kizárólagos és korlátlan érvényesítője vagyunk.

A Szerződés megkötésével korlátozott jogot biztosítunk Önnek a Platform használatára azon funkcionalitások mértékéig, amelyek a Fiók alapján az Ön rendelkezésére állnak („Licenc”). A jelen Szerződés szerinti licenc nem kizárólagos. A licenc a Szerződés időtartamára szól. Az engedély a területen korlátlan, és ingyenes. A Licenc értelmében Ön nem adhatja át a felhatalmazásnak azt a részét, amely a licencet (allicencet) képezi harmadik félnek, és nem ruházhatja át a Licencet harmadik félre a hozzájárulásunk nélkül.

A Platformhoz fűződő minden jogunk (a törvény által megengedett vagyoni és személyes) továbbra is a miénk marad. A Szerződés értelmében a Licenc hatályán túl nem biztosítunk Önnek további jogokat vagy hozzáférést a Platformhoz.

18. Mi történik az Ön személyes adataival?

Az Üzemeltető és a Szakember az Ön személyes adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Szerződés teljesítése és a jelen ÁSzF szerinti Szolgáltatások biztosítása céljából. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a GDPR szabályzatunkat.

19. Záró rendelkezések

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szerver működését és/vagy a Szerveren keresztüli Szolgáltatások nyújtását bármikor, akár indoklás nélkül is megszüntesse. Amennyiben ez megtörténik, az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy a Kliensek számára az emiatt már nem megtartott Ülésekért fizetett összegeket a Klienseknek a kifizetéssel megegyező módon térítsék vissza.

Az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy érvénytelensége nem teszi azokat hatástalanná vagy érvénytelenné. A Feltételek érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezése helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezéshez.

Kereskedelmi engedély alapján jogosultak vagyunk a Szolgáltatások nyújtására és a Platform működtetésére, és a kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi hatóság gyakorolja a joghatóságán belül. A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság felügyelete alá tartozunk a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartása tekintetében is.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. szeptember 1-jén lépnek hatályba és lépnek hatályba.

II. Az Üzemeltető általános feltételei az üzleti partnerek számára

Ez a szakasz a II. Az Üzemeltető Üzleti Partnereknek szóló Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÜÁSzF) az ÁSZF-fel együtt a továbbiakban együttesen: “Üzleti Feltételek”.

Az Üzemeltető harmadik személlyel kötött üzleti megállapodás alapján jogosult a harmadik fél részére Konzultációs Utalványokat (a továbbiakban: Üzleti Utalvány) átadni, amely így meg van jelölve, és amelyeket a harmadik személy továbbad a tulajdonosoknak. Az Üzleti Utalvány birtokosa ezután jogosult a Szerveren keresztül regisztrálni az Ülésre, melynek kifizetése az Üzleti Utalvány felhasználásával történik, feltéve, hogy a Felhasználó és a Kliens kötelezettségei teljesülnek.

Az Üzleti Utalvány a kiállításától számított 1 évig érvényes.

1. Mi a különbség az ÁSzF és az ÜÁSzF között?

Általánosságban az ÁSZF szabályozza (i) az Üzleti Utalvány birtokosa vagy a Kliens által követendő szabályokat a Platform regisztrációja vagy használata során, (ii) az Üzemeltető és az Üzleti Utalvány birtokosa vagy Kliens közötti kapcsolatot a Platform és a Szerver használata során, és (iii) az Üzleti Utalvány birtokosa vagy Kliens és az Üzemeltető és a Szakember közötti kapcsolatot.

Az ÜÁSzF és az Általános Szerződési Feltételek közötti különbség főként a következő:

– Az ÁSZF akkor vonatkozik az Üzleti Utalványokra és azok felhasználására, amikor szabályozza többek között az Üzemeltető és az Üzemeltetőtől az Üzleti Utalványokat vásárló harmadik fél közötti kapcsolatot. Az Üzemeltető az egyedi Ülések szolgáltatója, amelyeket az Üzleti Utalványt igénybe vevő Ügyfeleknek Szakembereken, azaz az Üzemeltető alvállalkozóin keresztül juttatnak el – az Üzemeltető szolgáltatói pozícióban van;

– A Kliens által közvetlenül megvásárolt vagy utalvánnyal fizetett közvetlenül a Szakembereken kersztül foglalt Konzultációkra az Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni, minden esetben. Így az ÁSZF szabályozza többek között az Üzemeltető által biztosított kapcsolatot, amely közvetíti annak lehetőségét, hogy az Kliens és a Szakember (az ÁSZF-ben meghatározott) szerződést kössön egymással az egyes Ülésekre – azaz az Üzemeltető szolgáltatására.

2. ÁSzF és ÜÁSzF használata

A Konzultáció megrendeléséhez a Szerveren Üzleti Utalvány beváltása céljából az Üzleti Utalvány birtokosa minden tekintetben Kliensként jár el az ÁSzF értelmében, feltéve, hogy az ÁSzF vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni lehet. Az Üzleti Utalvány birtokosának jogaira és kötelezettségeire tehát az ÁSzF az irányadó, ahol az Üzleti Utalvány birtokosa az ÁSzF értelmében Kliens. Bármilyen más, ezzel ellentétes rendelkezéstől függetlenül egyetértünk abban, hogy az Üzleti Utalvány tulajdonosa nem jogosult az Üzleti Utalvány pénzügyi megfelelőjére (mivel nem a Vásárló, hanem csak az Üzleti Utalványt beváltó személy pozíciójában van), és nem jogosult pénzbeli vagy nem pénzbeli ellentételezésre az Üzleti Utalvány lejárata esetén.

Az Üzemeltető ekkor a jelen ÜÁSzF szerint – az ÁSzF-től eltérően – a Konzultáció szolgáltatójának (nem közvetítője) státuszával rendelkezik, amelyet a Szakember, mint az Üzemeltető alvállalkozója biztosít, és ezért az ÁSzF egyes rendelkezései érvényesek erre az elrendezésre tekintettel.

A Szerveren nyújtott szolgáltatásokkal, a Konzultációval, a Szerveren keresztül közvetlenül vagy közvetve szolgáltatást igénybe vevő felek közötti, a jelen ÜÁSzF hatálya alá nem tartozó minden olyan kérdésben az ÁSZF az irányadó, míg konfliktus esetén az ÜÁSzF élvez elsőbbséget.

Jelen ÜÁSzF 2021. szeptember 1-jén lép hatályba. Az ÜÁSzF módosítása fenntartva.